Rödlistning av rovdjur risas
  • SVA

Rödlistning av rovdjur risas

UtrikesPublicerad: 2015-04-14 10:48

I Norge har Artsdatabanken föreslagit klassificering av lodjur och varg som "starkt hotade” respektive ”kritiskt hotade” i den så kallade Rödlistan. Detta ifrågasätts av Jegernes Intresseorganisasjon.

Artsdatabanken har föreslagit nya klassicifieringar i Rödlistan över hotade arter, där bland annat lodjur föreslås klassifieringen ”starkt hotad” och varg ”kritiskt hotad”. 
Orsaken till förslaget när det gäller lodjur är att de svenska bestånden minskat, men Jegernes Intresseorganisasjon anser att det är fel. De menar att förslaget bygger på sviktande underlag, eftersom inventeringsarbetet för lodjur i Sverige inte är tillräckligt utförligt på grund av dåliga spårförhållanden. 
De hänvisar också till svenska Naturvårdsverkets sårbarhetsanalys, där det beräknas att 700 individer i Norge och Sverige medför en risk för utrotning på 5 procent under kommande 100 år. 
I dag ska stammen bestå av 1 150 individer varav 313 finns i Norge. Klassificeringen bör utgå från sårbarhetsanalysen, anser jägarorganisationen.

Varg föreslås "kritiskt hotad”
När det gäller varg föreslås klassificeringen ”kritiskt hotad”. I sårbarhetsanalysen som gjorts av Skandulv beräknas det att en stam på 100 vargar i Norge och Sverige medför en risk för utrotning på 5 procent under kommande 100 år. 
I dag består stammen av 400 individer varav 30 finns i Norge. 
Det svenska golvet för varg är satt till 270 individer, och tillsammans med det norska beståndsmålet på tre föryngringar/30 individer, har man sammanlagt tre gånger så många vargar som beräkningen för hot om utrotning tillåter.

Illegal jakt som orsak ett ohållbart argument
Ett annat argument är också att varg hotas av illegal jakt, men inte heller det godtas av jägarorganisationen, som menar att arten haft en jämn ökning om 15 procent de senaste åren.
Dessutom hänvisar Artsdatabanken till inavelsgraden för varg, som enligt Jegernes Intresseorganisasjon inte alls är så allvarlig som man vill påskina. 
”Paradoxalt är att en för stark klassificering på Rödlistan kommer att utgöra ett hinder för genetisk förstärkning av bestånden genom selektiv jakt”, skriver Jegernes Intresseorganisasjon.
Även här anser jägarorganisationen att Skandulvs sårbarhetsanalys borde ligga till grund för klassificeringen.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • AnnonsJakt & Jägare