Foto: Shutterstock Sex vargar fälldes på den norska sidan av Ulvåareviret under årets licensjakt. En av fällningarna har lett till att tre jägare nu straffas.

Tre norska vargjägare får böter och jaktförbud

Mellan 12 000 och 15 000 norska kronor var åläggs tre vargjägare i Norge att betala i böter. Dessutom får de inte delta i licensjakt på rovdjur på två år. Anledningen är deras agerande när en vargtik fälldes tidigare i år.

Det var under licensjakten på varg i gränsreviret Ulvåa i Våler kommun som vargtiken sköts den 7 februari.

Ett 60-tal jägare deltog i jakten den dagen. Tre av dem anses ha begått fel.

– Polisen är av uppfattningen att skott har avlossats på för långt avstånd med risk för att skadskjuta vargtiken. Vi menar också att andra jägare utsattes för fara på grund av dåligt kulfång, säger åklagare Einar Gauslaa Bergem på Innlandets polisdistrikt till Dagsavisen.

Två anmälningar

Det ska ha avlossats flera skott mot vargtiken innan hon avlivades. Och det på ett sätt som fick både Statens naturoppsyn, SNO, och organisationen Aktivt Rovdyrvern att polisanmäla händelsen.

– Vi har beaktat SNO:s anmälan. Övriga förhållanden, som Aktivt Rovdyrvern tar upp i sin anmälan, har vi valt att inte gå vidare med, säger Einar Gauslaa Bergem.

Har inte godkänt

De tre jägarna har ännu inte godkänt strafföreläggandet. Advokat Jørn Mejdell Jakobsen som företräder en av jägarna säger till Dagsavisen:

– Vi har skickat ett brev till polisen och bett om mer information.