Foto: Shutterstock I Danmark finns det omkring 30 vargar och forskarna har räknat med en årlig tillväxt på över 35 procent. Men uträkningen har inte tagit hänsyn till ett eventuellt ökat jakttryck på gränsvandrande vargar.

Tysk vargjakt påverkar Danmark

Skärpta tyska bestämmelser om hur problemvargar får fällas kan påverka det danska vargbeståndet. Vandrande djur får skjutas om de passerar landsgränsen.

Tidigare kunde tyska problemvargar fällas först efter en dna-identifikation. Nu inför flera tyska förbundsländer nya regler: Alla vargar som tar sig inom en zon på 1 000 meter från en plats där ett tamdjur angripits trots skyddsåtgärder får fällas inom 21 dagar.

Kan skjutas

Detta medföra att gränsvandrande danska vargar riskerar att skjutas om de passerar gränsen, konstaterar Netnatur.

Att vargar tar sig över gränsen mellan Danmark och Tyskland är inte ovanligt. På så vis kom den första vargen till Danmark i modern tid år 2012 från Tyskland. 

36 procent

Nu har Danmark 30 vargar, enligt forskare vid Århus universitet. De har trott att vargbeståndet kan växa med 36 procent årligen, men när denna beräkning gjordes var man inte medveten om riskerna med gränsvandringen.