I Schleswig-Holstein har man övat på skarpt läge ifall den afrikanska svinpesten når förbundslandet.
Foto: Lennart Hansson/Mostphotos I Schleswig-Holstein har man övat på skarpt läge ifall den afrikanska svinpesten når förbundslandet.

Tyska åtgärder mot eventuell svinpest

I Tyskland vidtar man nu åtgärder mot en eventuell ankomst av den smittsamma afrikanska svinpesten. Nordliga förbundslandet Schleswig-Holstein har anslagit cirka tre miljoner kronor.

I summan finns bland annat 500 kronor till jägare för varje påträffat dött vildsvin ute i naturen som rapporteras till myndigheterna. Kadavren ska provtas så att ett laboratorium kan avgöra vad svinet dog av.
Det finns också pengar till containrar för uppsamling av döda djur. Och pengar anslås till övningar om hur döda vildsvin ska tas om hand.

Instruktiv film
Tidningen SHZ var med då man ute i en skog övade på skarpt läge. I reportaget därifrån finns en film. Det pratas på tyska, men bilderna är instruktiva även om man inte förstår vad som sägs.
Personer klädda i heltäckande kläder fick träna på att ta hand om och ta prover på utplacerade döda vildsvin. Kadavren placeras i ett tråg för borttransport. Ett en kilometer långt elstängsel, som signalerar tillträdesförbud, sattes upp. Målsättningen är att få upp sådana stängsel inom 48 timmar.
Ett par erfarenheter av övningen var att man också borde ha haft ansiktsskydd. Dessutom var det svårt att lokalisera de sju kadavren som var utplacerade, då det var vindstilla och stanken inte kändes under övningsdagen.

1,5 miljon tamsvin
Miljö- och lantbruksminister i Schleswig-Holstein, Robert Habeck från De Gröna, var med under övningen. I filmen berättar han att det finns cirka 1,5 miljon tamsvin i förbundslandet.
Schleswig-Holstein gränsar till Danmark.