Foto: Rainer Lesniewski / Shutterstock.com

Varg på danska Fyn

Fram tills nu har varg bara konstaterats på Jylland i Danmark, men nu finns bevis på att varg även tagit sig till Fyn, rapporterar Jyllands-Posten.

Fyndet som avslöjade att varg kommit till Fyn hittades den 9 april förra året och var ett slaget rådjur med tydliga bettskador i halsen.
Den person som fann rådjuret tog prover vid bitskadorna och skar även bort vävnad som sedan skickades till Satens Naturhistoriske Museum i Köpenhamn för undersökning. Där konstaterades det att det var varg som bitit i rådjuret.
Troligtvis har vargen tagit sig till Fyn från Jylland antingen genom att simma över Lilla bält eller gå över en bro.
Vad som sedan hänt med vargen på Fyn är inte säkert, den har inte observerats sedan dess. Inte heller har man funnit spår efter den.
Kanske har den tagit sig tillbaka till Jylland – om den fortfarande lever, funderar Peter Sunde, biolog och seniorforskare vid Aarhus Universitet.
– Om den har tagit sig tillbaka till Jylland är det ett bevis på att den är väldigt mobil, säger han till Jyllands-Posten.