Bruksbössan som skjuter tätt
  • SVA
Fotograf/Copyright: Petter Andersson
Howa M1500 Hogue Stainless.
Testvapnet skjuter anmärkningsvärt bra. Dessutom är det bra precision med många olika ammunitionssorter. Det här är en optimal magasinslösning för ett jaktvapen. Det är enkelt, pålitligt och driftsäkert. Och inga prylar som kan trilla bort eller glömmas hemma. Säkringen är distinkt och verkar enbart på trycket. Howa har sparat in på överflödig puts, men slipränderna inuti varbygeln känns faktiskt lite onödiga. Säkringen har tre lägen. I mittenläget är bössan säkrad och slutstycket kan öppnas. Fast kryssmagasin och ledat underbeslag med spärr i varbygeln. Det är klassiskt, funktionellt och dessutom snyggt. Tre grova evakueringshål i slutstycket och ett mindre i pipmutterns vänstra sida skall leda bort krutgaser från skytten vid hylshaveri. Styrhylsan har en skyddsfläns, som dock sitter placerad lite för långt bak för att vara riktigt effektiv när krutgaser ska ledas bort. Slutstycket delas enkelt genom att styrhylsan vrids ett kvarts varv medsols. Försänkt stötbotten, roterande utdragare och fjäderbelastad utkastare är arv från Remington och beprövade konstruktioner. Spåret i högra låsklacken möter en kort styrlist i lådvalvet. Detta, parat med goda toleranser, ger slutstycket en bra start och en skaplig slutstycksgång, den något råa finishen till trots. Kröningen hade gärna fått vara lite djupare. Som det ser ut här ger den inte mynningen något vidare skydd. Torxskruvar brukar vara bannlysta på finbössor med djupblå blånering och dyr valnöt. På ett bruks­vapen är de dock till fördel, eftersom de håller sig fräscha länge. Brunnen skall passas in i urtag i varbygel och låda, vilket gör att bössan är lite pillrigare än normalt att sätta ihop. Med rätt arbetsföljd är det dock enkelt. Howa M1500 känns som en chosefri och ärlig bruksbössa, som antagligen kommer att sköta sitt jobb år ut och år in i ur och skur. En lös magasinsbrunn i bockad plåt håller patronerna på plats. Enkelt, men det fungerar. Howa gör en ”äkta” kort låda, det vill säga en låda som är helt längdanpassad till patroner av 308-längd. Mekanismen vilar på aluminiumpelare i kolven. En flat undersida och en rejäl integrerad rekylklack är Mauser-arv och användarvänligt. Lådan är kraftigt dimensionerad utan att för den skull vara överviktig. Lite dålig puts i klackspåren ger en rå känsla i slutstycket. Den som provat en ny Ruger eller CZ lär känna igen sig. Trycket är av boxtyp och justerbart. Justerskruvarna är dock pluggade med någon silikonliknande massa, vilken kan plockas bort. Trycket är bra, om än inte perfekt. Testmodellen kostar cirka 8 200 kronor.

Bruksbössan som skjuter tätt

Vapen och utrustningPublicerad: 2010-03-09 09:45

Testvapnet skjuter anmärkningsvärt bra. Dessutom är det bra precision med många olika ammunitionssorter.

Redan på 1970-talet tillverkade Howa studsare. Då var det Smith & Wessons 1500-serie. På senare år har Howa nått ytterligare berömmelse genom samarbetet med Weatherby. Howa är nämligen den tillverkare som producerar Weatherbys Vanguard-serie.

Howas egen M1500 är mycket riktigt också till stora delar uppbyggd som Weatherby Vanguard, men de är inte identiska.
Då utländska skribenter rapporterar om Howa som en riktig tätskjutare kunde vi naturligtvis inte hålla oss. Efter montering av kikare bar det direkt iväg till skjutbanan med bössan och ett försvarligt sortiment ammunition.

Kamrad för .308 W
Testvapnet är kamrat för .308 Winchester. Urvalet på ammunition är därmed nästan obegränsat.
Många är nog de som kommer att glädjas åt att Howa hör till de tillverkare som faktiskt gör en äkta kortlåda för 308 och liknande patroner, snarare än att bara blockera magasinsbrunnen.
Fördelarna med en patronanpassad låda är kanske inte så många som vissa av dess förespråkare försöker framhålla, men visst finns de.
Framför allt fungerar matningen bättre när patronen så att säga får röra sig i en anpassad miljö. Dessutom blir det en behagligt kort och hanterbar slaglängd på repeterrörelsen. Det är något som inte minst småväxta personer, eller de som har problem med styrka eller rörlighet, kommer att uppskatta.

Vad som i ännu högre grad gläder åtminstone undertecknad är att bössan är plastbefriad (för­utom kolven förstås).
Positivt är även att M1500 har ett gammalt hederligt magasin av mausertyp. Det vill säga ett fast kryssmagasin. Dessutom med ledad botten och spärr i varbygeln. Som jag ser det är detta en optimal magasinslösning för ett jaktvapen. Det är enkelt, pålitligt och driftsäkert. Och inga prylar som kan trilla bort eller glömmas hemma.

Lös magasinsbrunn
Underbeslaget har en lös magasinsbrunn, mycket enkelt gjord i bockad plåt.
Brunnen är dessutom slitsad i bakkant, vilket förstås förenklar produktionen.
Bössan är faktiskt, på grund av sagda magasinsbrunn, lite krånglig att sätta ihop igen efter att mekanismen delats från stocken, åtminstone innan man lärt sig knepet. Både låda och underbeslag har nämligen en ursparning, där brunnen skall passas in.
Om man fäster brunnen i lådan först och sedan sätter tillbaka stocken och underbeslaget går det som en dans. Det gäller förstås också att passa sig så att inte brunnen sätts in upp och ner. Då går det inte att mata ur patronerna ur magasinet.

Blandning av Mauser och Remington
Howa M1550:s mekanism skulle man kunna säga är en blandning av Mauser och Remington.
Lådan har en plan undersida och en rejäl integrerad rekylklack som hos Mauser.
Det finns dess­utom ett slutstycke med roterande utdragare, fjäderbelastad ejektor och försänkt stötbotten, precis som hos Remington 700.
Det verkar som Howa tänkt till en del när det gäller säkerheten. Förutom att mekanismen känns rejäl och väl tilltagen har pipmuttern en avgasport riktad ut åt vänster.
Slutstycket har i sin tur en liten port ut åt vänster och tre rejält, närmast överdimensionerade, portar riktade nedåt magasinsbrunnen.

Fläns på styrhylsan skyddar skytten
Vidare har styrhylsan en liten fläns, som skall skydda skyttens ansikte från de gaser som eventuellt tar sig förbi alla portar vid ett hyls- eller tändhattsbrott.
Nu sitter sagda fläns antagligen lite för långt bak för att ha optimal effekt, men på det stora hela känns mekanismen trygg.
Slutstyckshandtaget går ner i ett urtag i lådan och fungerar således som reservlåsklack.
Bössan har ett boztrycke med integrerad treläges sidosäkring. Åtminstone på testvapnet är trycket fullt godtagbart med måttlig vikt och endast en liten aning till släp på tryckpunkten.

Justerbart trycke
Tryckets vikt och upphak är justerbart. Men justerskruvarna har plomberats. Troligtvis har det skett med tanke på den avtryckarverkande säkringen och USA-marknaden.
Plomberingen kan dock enkelt pillas bort för den som vill prova att justera.
Glöm dock inte att nogsamt kontrollera tryckets och säkringens funktion efter alla former av tryckesjusteringar!
Det syns på lådan var Howa har dragit in på kostnaderna. I likhet med till exempel CZ och Ruger har Howa inte lagt ner någon onödig tid på att polera ytor som varken har någon estetisk eller praktisk funktion. 

Porig yta på lådan
Således har lådan en ganska porig yta under kolvlinjen. På en kolstålslåda vore det något av en rostfälla. Men på en rostfri bössa som den här spelar det mindre roll.
I likhet med tidigare nämnda tillverkare finns här också en viss råhet i slutstycksgången. Och visst kunde Howa ha putsat upp glidbanorna lite mer. Men för­utom att det hasar och skrapar lite otäckt har det ingen större praktisk betydelse.
Howa bygger uppenbarligen raka lådor med goda toleranser och slutstycksgången är faktiskt helt godkänd. Den här typen av råhet brukar minska eller försvinna efter en tids idogt användande. 

Kan anlita en smed
Orkar man inte vänta kan man alltid anlita en smed för att bryna upp ytorna lite.
Finishen utvändigt är det inte mycket att säga om. Både mekanismen och pipan är i rostfritt och blästrade.
Pipan har en klassisk bullkröning. Jag skulle gärna ha sett att kröningen var lite djupare. Som kröningen ser ut på testvapnet ger den inget ordentligt skydd åt mynningen.
Vapnet vilar i en Hogue Overmolded-kolv.
Jag gillar Hogues jaktkolvar. Främst för det goda greppet och den varma känslan som gummi­skinnet ger.
Kolven får ibland kritik för att den inte skulle vara stabil nog. 

Kolven tillräckligt stabil
Tvärtom anser jag att den är mer än tillräckligt stabil för att fungera på ett jaktvapen. Möjligtvis bör den som skjuter med hårt remstöd, eller ligger hårt på benstödet, kontrollera pipans friliggning. Vi andra kan nog glatt panga vidare.
Väl på skjutbanan levererar testbössan goda resultat.
Matning och utkastning fungerar riktigt bra med allehanda patroner och kultyper. Men framför allt förefaller testbössan att skjuta bra för ett standardvapen.
Dessutom verkar M1500 inte vara särskilt kräsen. Det blir jämna, fina och små träffbilder med nästan allt bössan matas med.

Bäst med gamla Normapatroner
Allra bäst gick det med en gammal utgången ammunitionssort från Norma. Då presterades treskottsträffbilder från kall pipa ned mot 15 millimeter. Fem­skottsgrupper med samma ammunition var på strax under 25 millimeter.
Det är anmärkningsvärt bra.
Howa M1500 känns som en chosefri och ärlig bruksbössa, som antagligen kommer att sköta sitt jobb år ut och år in i ur och skur.
Bössan är enkel men genomtänkt.
Howa har prioriterat vettiga material och noggrann produktionskontroll framför nymodigheter och märkliga konstruktionslösningar.
Howa M1500 är således ett ypperligt val för den som heller funderar på vart älgarna går än vilken ny superkula som ska provas härnäst.

Kan bygga vidare på potentialen
M1500 är dessutom en joker i leken för den som vill ta precisionspotentialen vidare och bygga en tätskjutande vak- eller toppfågelbössa.
Jag känner på mig att Howan är ganska lämplig för det ändamålet också. Den som dessutom vill ha lite flärd får leta någon annanstans.
Förutom testversionen finns även några andra varianter att tillgå, bland annat en mera traditionell bössa i valnöt och kolstål.
Dessutom finns en tungpipad sporter, en ungdomsmodell och Ranchland Compact.
Den sistnämnda varianten verkar kunna bli en intressant hundförarbössa.

Det här är en optimal magasinslösning för ett jaktvapen. Det är enkelt, pålitligt och driftsäkert. Och inga prylar som kan trilla bort eller glömmas hemma.

Säkringen är distinkt och verkar enbart på trycket. Howa har sparat in på överflödig puts, men slipränderna inuti varbygeln känns faktiskt lite onödiga.

Säkringen har tre lägen. I mittenläget är bössan säkrad och slutstycket kan öppnas.

Fast kryssmagasin och ledat underbeslag med spärr i varbygeln. Det är klassiskt, funktionellt och dessutom snyggt.

Tre grova evakueringshål i slutstycket och ett mindre i pipmutterns vänstra sida skall leda bort krutgaser från skytten vid hylshaveri.

Styrhylsan har en skyddsfläns, som dock sitter placerad lite för långt bak för att vara riktigt effektiv när krutgaser ska ledas bort.

Slutstycket delas enkelt genom att styrhylsan vrids ett kvarts varv medsols.

Försänkt stötbotten, roterande utdragare och fjäderbelastad utkastare är arv från Remington och beprövade konstruktioner. Spåret i högra låsklacken möter en kort styrlist i lådvalvet. Detta, parat med goda toleranser, ger slutstycket en bra start och en skaplig slutstycksgång, den något råa finishen till trots.

Kröningen hade gärna fått vara lite djupare. Som det ser ut här ger den inte mynningen något vidare skydd.

Torxskruvar brukar vara bannlysta på finbössor med djupblå blånering och dyr valnöt. På ett bruks­vapen är de dock till fördel, eftersom de håller sig fräscha länge.

Brunnen skall passas in i urtag i varbygel och låda, vilket gör att bössan är lite pillrigare än normalt att sätta ihop. Med rätt arbetsföljd är det dock enkelt.

Howa M1500 känns som en chosefri och ärlig bruksbössa, som antagligen kommer att sköta sitt jobb år ut och år in i ur och skur.

En lös magasinsbrunn i bockad plåt håller patronerna på plats. Enkelt, men det fungerar.

Howa gör en ”äkta” kort låda, det vill säga en låda som är helt längdanpassad till patroner av 308-längd.

Mekanismen vilar på aluminiumpelare i kolven.

En flat undersida och en rejäl integrerad rekylklack är Mauser-arv och användarvänligt. Lådan är kraftigt dimensionerad utan att för den skull vara överviktig.

Lite dålig puts i klackspåren ger en rå känsla i slutstycket. Den som provat en ny Ruger eller CZ lär känna igen sig.

Trycket är av boxtyp och justerbart. Justerskruvarna är dock pluggade med någon silikonliknande massa, vilken kan plockas bort. Trycket är bra, om än inte perfekt.

Howa M1500 Hogue Stainless

Testmodellen kostar cirka 8 200 kronor.

Kalibrar: .223 Rem, .22-250 Rem, .243 Win, .270 Win, .308 Win, .30-06, 7 mm RM, .300 WM och .338 WM.

Piplängd: 560 millimeter.
Kolvlängd: 355 millimeter.
Vikt: cirka 3,4 kilo.
Priser: från cirka 6 900 till 9 900 kronor.
Testmodellen kostar cirka 8 200 kronor.
Leverantör: Classic Vapen AB, telefon: 033-28 47 90.
www.classicvapen.com

Howa har varit en doldis som vapentillverkare. Howa valde länge att producera studsare åt andra hellre än att tillverka under eget namn, men till sist har man kommit ut ur garderoben. M1500 har redan på många håll gjort sig känd som en prisvärd välskjutare i budgetsegmentet. Och visst är det här en bruksbössa med bra precision.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • AnnonsJakt & Jägare