CZ:s karbin kan bli den nya skogsfantomen
  • Sunne Jaktmässa
Fotograf/Copyright: Petter Andersson
Smidig och kraftfull. CZ 527 Carbine är en välbyggd småviltstudsare och ett smidigt men kraftfullt paket.
Välgjorda riktmedel. Järnsiktena är välgjorda och robusta, men en aning för finskurna för mina ögon. 527-karbinen har förstås, i likhet med övriga CZ-studsare, CZ:s egna integrerade kilspårsbaser. Med lång ickeroterande utdragare, fast utkastare och kontrollerad matning är Mauser-arvet tydligt. Älskad och hatad. Åsikterna går isär, men en sak står klar. Antingen älskar man CZ:s omvända säkring, eller också hatar man den. Endast Sakos ammunition har provats och testvapnet verkar gilla den. Inte ens de dåliga träffbilderna är riktigt dåliga. Skillnaden beror på att den korta och lätta bössan inte är optimal för just träffbildsskjutning. Nätskärning. Detaljarbetet är till största delen nöjsamt utfört. CZ verkar ha ryckt upp sig de senaste åren.
Bössan har ett radmagasin i plåt för fem patroner. Funktionen är god, om än inte helt perfekt.

Anrik konstruktion. Lådans flata undersida och fasta rekylklack är också ett arv från Mauser. Sitter löst. Magasinsspärrens konstruktion är ingen succé. När underbeslaget tas bort trillar delarna ut.
CZ:s eget trycke är fullt justerbart och har även en snälltrycksfunktion, som aktiveras genom att föra avtryckaren framåt.
Utbudet på fabriksladdad ammunition i 7,62x39 är inte ofantligt, men det finns. Både Sako, Lapua och Sellier & Bellot har patronen på programmet. Lilla bilden, från vänster: .30-06, .308 Winchester samt den korta och knubbiga 7,62x39.

CZ:s karbin kan bli den nya skogsfantomen

Vapen och utrustningPublicerad: 2009-07-02 09:57

Sako lär ha aviserat att produktionen av den lilla eminenta 7x33 Sako ska upphöra. Beskedet leder till upprörda känslor hos en liten men trogen skara 7x33-entusiaster. Både jägare som har trädskällare och andra skogsjägare ser nyttan i en tyst och i det närmaste rekylfri klass 2-patron med stor knuff.

De som har vapen kamrade för 7x33 Sako är vana vid våndor och besvär, eftersom tillgången på patroner och komponenter alltid har varierat kraftigt. De flesta L46-ägare lär sig tidigt vad ordet hamstring betyder.

Intressant alternativ
Nu när framtiden för 7x33 Sako ter sig ännu mer oviss finns hopp att hitta åtminstone ett intressant alternativ på marknaden. Den gamla ryska 7,62x39-patronen är en av världens vanligaste patroner och har faktiskt många av de karaktärsdrag som gör 7x33 så trivsam och användbar.

Välgjorda riktmedel. Järnsiktena är välgjorda och robusta, men en aning för finskurna för mina ögon.

527-karbinen har förstås, i likhet med övriga CZ-studsare, CZ:s egna integrerade kilspårsbaser.

7,62x39 har, som så många andra av våra jaktpatroner, militär bakgrund. Patronen utvecklades mot slutet av andra världskriget tillsammans med en automatkarbin som ett direkt svar, för att inte säga kopia, på det tyska

Stg 44 och dess lilla patron 7,92x33 Kurz, vilken i sin tur enkelt uttryckt var en nedkortad variant av den vanliga 8 mm Mauser-patronen.

Spreds med AK 47
Tyskarna hade viss framgång med konceptet som naturligtvis dog med världskrigets slut. Idén hamnade således bakom järnridån, där bössorna utvecklades till karbinerna SKS och den inte helt obekanta Kalashnikov, AK 47.
Tillsammans med AK 47:an har patronen fått en otrolig spridning över världen, men tyvärr oftast i mindre trevliga sammanhang.

Med lång ickeroterande utdragare, fast utkastare och kontrollerad matning är Mauser-arvet tydligt.

Titta på närmaste nyhetssändning. Sannolikheten för att en hord vrålande och AK 47-beväpnade huliganer skall skymta förbi i bilder från någon oroshärd är mycket reell.
Men nog om det. Det är patronens civila brukande som är intressant här.

Se upp när du laddar
Kalibern är, trots namnet, inte identisk med övriga 7,62:or på marknaden. Patroner som .308 och .30-06 har en kuldiameter på 7,83 millimeter. Den ryska patronen har kulor på 7,91 millimeter.
Skillnaden är viktig och något för handladdaren att se upp med.

För den som letar begagnat kan det också vara intressant att notera att det finns en sorts kvasivildkattpatron baserad på 7,62x39 som använder de europeiska pipmåtten. Skillnad på pipa och patronläge alltså. Därmed är det läge att se upp för den som funderar på att köpa en ny eller ombyggd bössa.

7,62x39-patronen ser i likhet med 7x33 inte mycket ut för världen, men har betydligt bättre prestanda än vad man kan förledas att tro.

Litet urval fabriksammunition
Standardladdningen utgörs av en 8 grams kula som skickas iväg i dryga 700 m/s, vilket placerar 7,62x39 strax utanför Naturvårdsverkets klass 1. Det finns inget stort urval av fabriksammunition. Men Sako, Lapua och Sellier & Bellot har 7,62x39 på programmet, liksom möjligtvis någon amerikansk tillverkare.

Älskad och hatad. Åsikterna går isär, men en sak står klar. Antingen älskar man CZ:s omvända säkring, eller också hatar man den.

Endast Sakos ammunition har provats och testvapnet verkar gilla den. Inte ens de dåliga träffbilderna är riktigt dåliga. Skillnaden beror på att den korta och lätta bössan inte är optimal för just träffbildsskjutning.

Utbudet på rent civila jaktvapen i kalibern har alltid varit skralt, men det brukar ändå finnas något att välja på. Bland annat har Ruger haft 7,62x39 på programmet, både i den lilla halvautomatiska Mini-30 och i cylinderrepetern M77.

Ett av de intressantaste alternativen är dock bössan vi tittar på här, CZ 527 Carbine.

Rak valnötskolv
Testvapnet är stockat enligt det moderna amerikanska konceptet, alltså med en rak valnötskolv med slank och rundad förstock.
Kolvhöjden är anpassad för att fungera bra med de robusta, men aningen för finskurna, rikmedlen.
Baktill sitter en 1,5 centimeter tjock gummibakkappa som hjälper till att tämja den redan måttliga rekylen.
Kolven, liksom bössan i övrigt, har en prydlig finish även om valnöten skulle ha behövt lite mera porfyllning.

Nätskärning. Detaljarbetet är till största delen nöjsamt utfört. CZ verkar ha ryckt upp sig de senaste åren.

Tyvärr ett alltför vanligt problem på nya bössor, inklusive sådana som är betydligt dyrare än det här. Med en kolvlängd på normala 355 millimeter har inte CZ-folket fallit för frestelsen att göra en pygmékolv till den korta pipan bara för att vapnet skall se mer harmoniskt ut. Kolven har rätt normala mått, vilket vi tackar för.


Baseras på Mauser 98
Rent mekaniskt delar förstås karbinen egenskaper med övriga bössor i 527-serien.
Hjärtat utgörs av en liten, nätt och mediumstor mekanism.
På sedvanligt CZ-vis baseras mekanismen på Mauser 98 med två låsklackar, lång ickeroterande utdragare, fast utkastare och kontrollerad matning. Det är, får man väl säga efter så där 120 år, ett hållbart koncept.


Men 98-baserad mekanism är svårt att tillverka på ett kostnadseffektivt sätt. Bland vapentillverkare i normalprisklass är det väl numera bara CZ och Ruger som åtminstone delvis håller fast vid det här konceptet.

Mekanismen är förstås också försedd med CZ:s egna integrerade kilspår för kikarmontage.

Fullt ställbart trycke
Trycket är fullt ställbart, för både tryck, släp och eftertryck, samt försett med snälltryck som aktiveras genom att föra avtryckaren framåt. Här bör man se upp lite, eftersom snälltrycket saknar automatisk återgång. Den som vill avaktivera snälltrycket måste antingen säkra eller öppna slutstycket och trycka av. En inte alldeles optimal lösning, tycker jag.

Anrik konstruktion. Lådans flata undersida och fasta rekylklack är också ett arv från Mauser.

Direkttrycket är godtagbart, men kunde ha varit lite släpfriare. Men justermöjligheter finns ju.

Bössan matas från ett enkelradigt radmagasin som rymmer hela fem knubbiga 7,62:or.
Priset man får betala är förstås att magasinet sticker ut en bit nedtill, något som var och en får bilda sin egen estetiska uppfattning om.

Överdriv inte laddningen
Mekanismen är ganska bantad och utan någon övervikt i låsänden. Något som den glade handladdaren bör ta i beaktande. Det sägs nämligen ibland att 7,62x39 med lite kreativ handladdning skall gå att pressa upp till klass 1. Det är möjligt, men jag har ingen erfarenhet på området.

Sitter löst. Magasinsspärrens konstruktion är ingen succé. När underbeslaget tas bort trillar delarna ut.

Jag skulle dock med tyngd vilja understryka att CZ 527 inte är ett lämpligt verktyg för dylika övningar. Inte så att bössan är klen, utan den är lagom för de patroner den designats för.

CZ:s säkringar har alltid varit föremål för diskussion. Den enkla anledningen till denna kontrovers är att säkringen går bakvänt jämfört med andra studsare. Bössan osäkras när skytten drar säkringen bakåt och säkras när den förs fram.

Omvänd säkring provocerar
Antagonisterna brukar framhålla att det är dumt, för att inte säga rent av livsfarligt, att ha studsare vars säkringar fungerar omvänt.
De som försvarar CZ brukar hävda att dra säkringen bakåt är lika naturligt som att spänna en hane. Det må så vara, men är knappast till hjälp om man aldrig använt en hanbössa.
När det gäller antagonisternas argument oroar jag mig lite för deras motorik och koordinationsförmåga.

Utbudet på fabriksladdad ammunition i 7,62x39 är inte ofantligt, men det finns. Både Sako, Lapua och Sellier & Bellot har patronen på programmet. Lilla bilden, från vänster: .30-06, .308 Winchester samt den korta och knubbiga 7,62x39.

Jag har aldrig hört talas om någon som har svårt att växla mellan brytvapen och studsare. Personligen har jag inga större svårigheter med motoriken. Det går till exempel alldeles utmärkt att kliva av motorcykeln (koppla med vänster hand, gasa och bromsa med höger hand, växla med vänster fot) och direkt in i bilen (koppla med vänster fot, gasa och bromsa med höger fot, växla med höger hand). Än har det inte blivit några olyckor i alla fall. Åtminstone inte på grund av koordinationsproblem.

Bäst hitta annan hobby
Nej, klarar man inte av att hålla reda på säkringarnas funktion är det kanske bättre att försöka hitta en annan hobby.
Testvapnet är som förväntat mekaniskt pålitligt. Möjligtvis skulle magasinsfjädern behöva spännas lite.
Den har inte gett upphov till några direkta problem, men sista patronen tenderar att släpa lite på väg ut ur magasinet.
Jag är inte odelat förtjust i magasinsspärren. Den är ibland är lite onödigt ljudlig och består dessutom av lösa delar, som gärna trillar ner på golvet när underbeslaget tas bort.

Den i princip fullstora kolven och den korta pipan gör att bössan inte bara ser en aning baktung ut, den är det också. Det är inte på något vis ohanterbart, men kräver ett konsekvent handhavande vid både snabbskytte och träffbildsskjutningar.


Bra precision
Testvapnet har provats enbart med ammunition från Sako, något som visade sig vara en lyckosam kombination.
Bössan är kapabel till förvånansvärt god precision när skytten gör sitt. Som framgår av bilderna skjuter den gärna fem-skottsgrupper med kontakt mellan hålen. Det är anmärkningsvärt bra för vapentypen.
Rekyl och knall är förstås tydligare än på 7x33 Sako, men ändå ganska måttliga. 

Lämplig för ljuddämpare
Med tanke på den lilla patronhylsan, samt vapnets balans och piplängd, torde det här vara en ypperlig kandidat för ljuddämparmontering.
Trädskällarjägarens nya favorit kanske?
Det här är hur som helst en synnerligen intressant kombination av patron och bössa från CZ. Dessutom ett ganska välgjort och definitivt välskjutande bygge.

Fakta: CZ 527 Carbine

Pris: cirka 9 100 kronor.
Kalibrar: 7,62x39 och .223 Rem.
Piplängd: 470 millimeter.
Kolvlängd: 355 millimeter.
Totallängd: 950 millimeter.
Vikt: cirka 2,7 kilo.
Övrigt: Valnötskolv, öppna riktmedel, integrerade kilspår för kikarmontage, löstagbart radmagasin för fem skott, ställbart trycke med snälltryck.
Importör: Normark Scandinavia, Tel: 0280-125 65,
www.normark.se

7x33 Sako går en ännu mer oviss framtid till mötes. Sökandet efter en annan lämplig studsarpatron för jakt med trädskällare och annan skogsjakt leder till CZ:s 527-karbin. Den nätta bössan är kamrad för ”kalashnikovpatronen” 7,62x39. Det innebär mild rekyl och god precision med en liten och lätt klass 2-bössa. Därmed kan den här CZ-karbinen lätt ta över tronen som ny skogsfantom.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsUtomhusliv.se
  • AnnonsStaffans vapen
  • AnnonsGyttorp Norma