Laddad med nyheter
  • Vildmarkshörnan
Hävarmen har fått ny form och är kortare, knubbigare och mjukare...  ...Säkringstangenten har blivit lite svulstigare och har fått lite bättre greppytor. Små detaljer, men snygga. Berettas Kick-off-bakkappa innehåller en regelrätt stötdämpare som förefaller synnerligen effektiv med tunga hagelladdningar. Dess effekt med lätta laddningar är lite mer diskutabel. Vidare väger enheten en del, vilket påverkar bössans balans. Perennia tål även att detaljgranskas. Detaljfinishen är på det stora hela helt nöjaktig. Kolven bortplockad från baskylen. Det är gjort på några sekunder att ta av kolven. Allt som krävs är en torxnyckel. Att kunna välja mellan ejektor eller bara utdragare är en förtjusande finess. Föredras snabba omladdningar på duvsträcket, eller är det lämpligare att plocka ur plasthylsorna och stoppa dem direkt i fickan? Bara att välja. En av nyheterna på Perennia är den snabbt avtagbara stocken. En kul detalj är den mycket traditionella lönnluckan i grepprosetten som inte innehåller extra korn eller slagstift, utan istället huserar kolvens låsskruv. Perennia är prydlig även invändigt. Modellen bibehåller Berettas gamla fina förreglingssystem som varit med sedan 50-talet, men i övrigt finns det många nyheter. Även bakkappan går snabbt att byta. Bara dra ut den lilla låsbygeln och plocka bort bakkappan. Två modeller följer med i väskan – den gelfyllda modellen och en mer normal, hård variant. Med kolven borttagen används sedan samma torx-nyckel för att lossa och plocka ur mekanismen. Även detta är en snabb och enkel operation. Mekanismen borttagen från baskylen. Främre rembygeln är skruvad i pipan och kan således väljas bort av den som vill ha en ”sportigare” bössa. Ännu en av de många nya finesserna – ejektorerna kan snabbt aktiveras eller avaktiveras. Det görs snabbt med spårskruven vid respektive ejektorarm.  Förstockens låsjärn har blivit längre, och är dessutom självjusterande mot glapp. Här finns stora möjligheter att skapa sig ett allroundhagelvapen baserat på en stomme som bara tar en plats i garderoben. Baskylen har förstärkts på flera punkter för bättre och hållbarare lagring, bland annat med kraftigare ledbultar. Varbygeln har fått en rundad och mycket smakfull form. Baskylen har fått en modern men lika smakfull asymmetrisk radiell urfräsning mot kolven. Standardkolven har fått lite högre näsa och pistolgreppet har blivit slankare och rundare. Små men viktiga förändringar.
Bra och prydlig puts, både in- och utvändigt, borgar för att både funktion och ägarglädje skall hålla sig i längden.
Optima-Bore-pipor och Optima-choker skall ge lägre rekyl, lägre tryck och bättre träffbilder. Chokerna är märkta med både mått, skåror och chokebeteckning.

Laddad med nyheter

Vapen och utrustningPublicerad: 2009-04-17 16:19

Hävarmen har fått ny form och är kortare, knubbigare och mjukare... 

...Säkringstangenten har blivit lite svulstigare och har fått lite bättre greppytor. Små detaljer, men snygga.

På den estetisk-funktionella sidan har baskylen försetts med asymmetriska radiella urfräsningar mot kolven, vilket ger den ett modernt men ändå stramt utseende. 


Slankare och rundare
Kolvmåtten har förändrats en smula. Pistolgreppet har fått en både slankare och rundare profil. Detta motsvaras i framänden av en förstock som absolut inte dras med någon övervikt.
Hävarmen har blivit kortare, knubbigare och mer ergonomiskt rundad.

Berettas Kick-off-bakkappa innehåller en regelrätt stötdämpare som förefaller synnerligen effektiv med tunga hagelladdningar. Dess effekt med lätta laddningar är lite mer diskutabel. Vidare väger enheten en del, vilket påverkar bössans balans.

Säkringstangenten har fått en mycket välbehövlig greppvänligare profil och räffling. Jag tycker fortfarande att den är något svår att greppa, men något skall man ju klaga på också. 
Pipväljaren har fått utökad visuell information i och med att den valda förstapipan markeras med en röd prick.

Perennia tål även att detaljgranskas. Detaljfinishen är på det stora hela helt nöjaktig.

Piporna är gjorda enligt Berettas överdimensionerade Optima-Bore-system, parat med Optima-choker. Enligt Beretta skall systemet ge lägre rekyl, lägre tryck och bättre träffbilder.


Det mest spännande
Alla dessa förändringar i all ära, men för en luttrad vapenskribent och troligen även för den nyblivne ägaren, är det ändå de modulrelaterade nyheterna som är mest spännande. Stocken sitter fäst i en så att säga halv kolvbult. Det här systemet har Beretta patenterat och kallat Q-stock.

Kolven bortplockad från baskylen. Det är gjort på några sekunder att ta av kolven. Allt som krävs är en torxnyckel.

I pistolgreppsrosetten återfinns ett klassiskt attribut i form av en lönnlucka. I det här fallet huserar dock inte lönnfacket några reserv­korn eller extra slagstift. Istället sitter här låsanordningen för stocken, vilken nås och påverkas via lönnluckan med hjälp av en torxnyckel. 


Enkelt förfarande
Efter att ha lossat lite på skruven drar man bara isär stock och baskyl. Förfarandet är mycket enkelt och går på några sekunder. Med stocken bortplockad kommer man åt att studera mekanismen lite närmare.

Att kunna välja mellan ejektor eller bara utdragare är en förtjusande finess. Föredras snabba omladdningar på duvsträcket, eller är det lämpligare att plocka ur plasthylsorna och stoppa dem direkt i fickan? Bara att välja.

En del förändringar har gjorts här också. Men i det här fallet är det nog mest fråga om förändringar som gjorts för att möjliggöra nästa finess, nämligen att låsmekanismen också är löstagbar. 


Samma nyckel används
Man använder samma nyckel som för stockens borttagande, och låsskruven sitter i mekanismens bakkant. Efter att ha lossat skruven drar man ner mekanismen i bakkant, och då är den loss från baskylen. Även denna operation går fort och enkelt.

En av nyheterna på Perennia är den snabbt avtagbara stocken. En kul detalj är den mycket traditionella lönnluckan i grepprosetten som inte innehåller extra korn eller slagstift, utan istället huserar kolvens låsskruv.

En annan finess som också är en nyhet är de omställbara ejektorerna. Med hjälp av skruvar försedda med spärrtappar i ejektorarmarnas bakkant kan man med en enkel vridning välja om man skall ha automatisk utkastning av hylsorna eller plocka ur dem med handkraft. 

En i mitt tycke mycket användbar funktion. 
Det blir möjligt att optimera bössan från snabba skottlägen på fågelsträck till ripjakt i terräng som bör hållas skräpfri.

Rekyldämpare
I änden på kolven finns ett tillval i form av Berettas rekyldämpare, ”Kick-Off”. Det är ett avancerat stötdämparsystem, med bland annat fjädrar, som sägs vara synnerligen bra på att reducera rekylen på jaktladdningar.

Perennia är prydlig även invändigt. Modellen bibehåller Berettas gamla fina förreglingssystem som varit med sedan 50-talet, men i övrigt finns det många nyheter.

Bakkappan som sitter monterad är en gelfylld historia. Även bakkappan kan snabbt plockas bort och ersättas med den hårda, friktionsfria bakelitmodell som också medföljer vapnet.


Gott helhetsintryck
Helhetsintrycket av bössan är mycket gott. Perennia-bössan förefaller väl hopkommen och har riktigt bra finish och passning utan några större anmärkningsvärda missar. 
Jag skulle möjligtvis, på en bössa i den här prisklassen, vilja ha en kolv som hade fått några varv till med olja och våtslippapper för att fylla porerna något lite till, men det är också den enda egentliga kritiken mot bössans yttre.

Även bakkappan går snabbt att byta. Bara dra ut den lilla låsbygeln och plocka bort bakkappan. Två modeller följer med i väskan – den gelfyllda modellen och en mer normal, hård variant.

Den intressanta rekyldämparen ger faktiskt upphov till några frågetecken. Visst är den effektiv vid skjutning med jaktladdningar. 


Vad är den bra för?
Testexemplarets modell är dock tämligen okänslig vid skjutning med 24-gramsladdningar. Här var effekten av dämparen i princip omärklig. Då kan man ju faktiskt fråga sig vad den skall vara bra för. Det är ganska sällan vi skjuter sådana mängder av 32- och 36-gramsladdningar att behov av rekyldämpare föreligger. Vid skjutning med 24-grammare är det tveksamt om det behövs över huvudtaget.

Med kolven borttagen används sedan samma torx-nyckel för att lossa och plocka ur mekanismen. Även detta är en snabb och enkel operation.

Vidare misstänker jag att dämparenheten, med sina skruvar, brickor och fjädrar, väger en del och därmed är direkt orsak till att testbössan faktiskt är lite onödigt baktung. Detta med 71 centimeters pipor. 

Slutligen måste också påpekas att dämparen inte är vacker. Den skär sig lite i jämförelse med vapnets i övrigt estetiskt tilltalande yttre. 

Skulle välja bort dämparen
Nu kan man förvisso välja att köpa Perennia utan denna finess om man så önskar, eller välja längre pipor. Jag skulle absolut välja bort rekyldämparen.
I övrigt, med hänsyn tagen till den lilla baktungheten, fungerar bössan bra. Jag förväntar mig heller inte annat av en Beretta i den här pris­klassen.

Mekanismen borttagen från baskylen.

Perennian är på alla sätt trivsam att hantera och skjuta med. 

Testbössan har, med undantag för två klickade patroner, fungerat utan några anmärkningar. Den nyformade kolven passar mig alldeles utmärkt. 
De omdesignade manöverdonen är definitivt mer funktionella än sina föregångare, även om jag faktiskt skulle kunna tänka mig en ännu mer definierad säkringstangent.
När vi tänker på modulvapen har det hittills mest handlat om studsare, där utbudet är gott. Om Beretta fullföljer sin påbörjade idé får vi dock börja tänka om. 

Skapa allroundvapen
Här finns det förstås stora möjligheter att skapa sig ett allroundhagelvapen baserat på en stomme som bara tar en plats i garderoben.

Främre rembygeln är skruvad i pipan och kan således väljas bort av den som vill ha en ”sportigare” bössa.

Ännu en av de många nya finesserna – ejektorerna kan snabbt aktiveras eller avaktiveras. Det görs snabbt med spårskruven vid respektive ejektorarm. 

Förstockens låsjärn har blivit längre, och är dessutom självjusterande mot glapp.

Med ett par pipset och en extra kolv skulle man ju till exempel snabbt kunna skifta mellan sporting och ripjakt. 

Det är nämligen i jägarkåren Beratta har sin största och viktigaste kundkrets. 
Hårdföra och hårdsatsande sportskyttar lär nog fortsätta köpa Perazzi eller någon av Berettas dyrare sportmodeller, trots att Perennia begåvats med löstagbar mekanism. 

Viktigaste konkurrenten
Blaser F3 tror jag som sagt är den viktigaste och möjligtvis avsedda konkurrenten. 
Då har Beretta förstås ett riktigt bra utgångsläge med en trevlig bössa, många finesser och inte minst ett något lägre pris.

Här finns stora möjligheter att skapa sig ett allroundhagelvapen baserat på en stomme som bara tar en plats i garderoben.

Även om renodlade sportskyttar kanske letar bössa på annat håll borde Perennia vara av intresse för den sportskytteintresserade jägaren, alltså han eller hon som gärna tillbringar mycket tid på banan utan att för den skull sikta på en OS- eller ens SM-titel. 
Med de framtida modultillbehören kan man förstås också skaffa delar till en jaktstigsoptimerad modell. 

Baskylen har förstärkts på flera punkter för bättre och hållbarare lagring, bland annat med kraftigare ledbultar.

Finesser som den demonterbara mekanismen har förstås för jägaren och fritidsskytten begränsad praktisk nytta, låt vara att det går lättare för vapensmeden att göra ren bössan eller byta slagstift. 


Ger ägarglädje
Men man får inte i sammanhanget glömma den rena och skära ägarglädjen. 
Det är nämligen något speciellt och synnerligen tilltalande med en bössa som med få verktyg och på några få sekunder går att plocka ned i sina beståndsdelar.

Varbygeln har fått en rundad och mycket smakfull form. Baskylen har fått en modern men lika smakfull asymmetrisk radiell urfräsning mot kolven.

Standardkolven har fått lite högre näsa och pistolgreppet har blivit slankare och rundare. Små men viktiga förändringar.

Så om man står i valet och kvalet, skall man då köpa en Blaser eller en Beretta? 
Båda har förstås sina poänger och fördelar. 
Rent subjektivt känns Beretta lite personligare, medan Blaser F3 är lite mer maskinlik. 

Tycke och smak
Men det är en högst personlig betraktelse och strängt taget bara en fråga om tycke och smak. Båda är trevliga bössor. 
Kanske känns Blasern mer som en sportbock anpassad för jakt, medan det med Berettan verkar vara det omvända förhållandet som råder. 
Man behöver förstås heller inte nödvändigtvis vara på jakt efter just ett modulsystem för att tilltalas av och köpa en Perennia. 
Bössan är mycket trevlig i sitt grundutförande och en så där riktigt trivsam bock som Beretta kan få till när man anstränger sig lite extra. 

Optima-Bore-pipor och Optima-choker skall ge lägre rekyl, lägre tryck och bättre träffbilder. Chokerna är märkta med både mått, skåror och chokebeteckning.

FAKTA: Beretta SV10 Perennia

Pris: från 29 600 kronor.
Kaliber: 12/76.
Vikt: cirka 3,2 kilo beroende på utförande.
Piplängder: 670, 710 och 760 millimeter.
Konstruerad enligt modulprincip med snabbt löstagbar kolv och avtryckarmekansim.
Generalagent: Sako Sweden, telefon: 08-709 78 80.
www.sako.se

Egentligen var det bara en tidsfråga. Att Beretta som marknadsledare på hagelbockar skulle låta Blaser härja fritt bland marknadsandelarna med sin fina F3 var ju i längden otänkbart. Och Browning med sin ärtiga Cynergy. Ändå dröjde Berettas respons ganska länge, men nu är den här, SV10 Perennia. Berettas nya bock är laddad med intressanta tekniska nyheter.

Beretta har valt att behålla hjärtat i sin hagelbock. Det gamla men pålitliga förreglingssystemet är oförändrat. Därmed kan man vid en första anblick förledas att tro att Perennia bara är en uppgraderad 686. Men förändringarna, både i stort och smått, är i övrigt så omfattande att det rör sig om ett helt nytt vapen.


Många ändringar
Beretta har gjort flera ändringar i baskylen för att öka slitstyrkan och hållbarheten. Ledbultar och lagerytor har blivit uppdimensionerade. Förstockens låsjärn har blivit längre och dessutom fått en självjusterande funktion. Ejektorarmarnas glidbanor har förlängts.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsUtomhusliv.se
  • AnnonsStaffans vapen
  • AnnonsGyttorp Norma