Undersöker hur klövviltet konkurrerar
  • Granngården

Undersöker hur klövviltet konkurrerar

ViltvårdPublicerad: 2016-02-26 07:02

Forskarna utvidgar nu sina studier av klövviltet kring Växjö. Där har GPS-sändare på älgar sedan 2015 lämnat uppgifter till forskarna.

Det har varit ett 20-tal sändarförsedda älgar som ger uppgifter om sina rörelser och sitt liv i det småländska landskapet, skriver tidningen Smålänningen. Nu kommer forskarna vid Lantbruksuniversitet och Svenska Jägarförbundet också att GPS-förse småländska rådjur, uppger forskningsledaren Fredrik Widemo.
– Vi vill se hur klövviltet påverkar varandra. Vi vill också veta om de konkurrerar om födan och vilken påverkan det i så fall ger på viltet, skogen, växande grödor och övrig faunan, säger han till Smålänningen.

Liknande projekt på andra platser
Försöksområdet kring Växjö ska jämföras med övriga länet. Liknande projekt pågår också i Nordmaling och vid Öster Malma.
Inte bara naturvetare är inkopplade. Samhällsvetare ska fråga jägare, bönder och övriga samhället om det finns konflikter kring klövviltet i landskapet. Hur ska dessa konflikter i så fall lösas?
Fredrik Widemo illustrerar med exemplet där granskogen alltmer konkurrerar ut älgens tallar. Vad händer då om kronvilt kommer in i denna miljöomvandling? Forskarna ska bistå förvaltningen med kunskap, så acceptabla avvägningar kan göras mellan olika former av markanvändning.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNettojakt höst 17
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB