”När agerar ni mot viltsmittan?”
  • Sunne Jaktmässa

”När agerar ni mot viltsmittan?”

Svenska myndigheter dröjer med åtgärdsplan mot CWD

WebbradioPublicerad: 2016-07-22 11:46

I Norge har myndigheterna förbjudit saltstenar och utfodring av vilt – för att stoppa spridningen av den fruktade sjukdomen CWD. I Sverige har myndigheterna ingen brådska med en åtgärdsplan.
– Målet är att i slutet av sommaren ha en rådgivning och komma med direktiv från myndigheterna i Sverige, säger Caroline Bröjer, biträdande statsveterinär vid Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, i Jakt & Jägares webbradio.

Sjukdomen CWD, Chronic Wasting Disease, sprids via direktkontakt mellan djur. Men också via urin, blod  eller genom att djuren betar växter som tagit upp smittan.
Ett protein ansamlas i djurets hjärna och det dör. Smittan är mycket svår att få stopp på eftersom den kan ligga aktiv i naturen under lång tid.

Tre fall i Norge
Tre fall, de första i Europa, har konstaterats i hos ren och älg i Norge, ett par fall bara några mil från svenska gränsen. De norska myndigheterna har förbjudit utfodring av vilt och saltstenar i flera områden som gränsar till Sverige. Hittills har de svenska myndigheterna skickat ut ett meddelande om nya EU-förbudet, att man inte får importera urin eller  andra obehandlade djurdelar som kan sprida smittan.

Svensk älg inte analyserad ännu
Förra veckan hittades också en avmagrad och svårt sjuk älgko i Värmland. Men den har inte analyserats ännu.
Vi frågar Caroline Bröjer, biträdande statsveterinär vid Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, varför svenska myndigheter dröjer med åtgärder.

Hör inslaget här

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsUtomhusliv.se
  • AnnonsStaffans vapen
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsBosjökloster