Björnen rödlistad men inte hotad
  • Sunne Jaktmässa

Björnen rödlistad men inte hotad

Biologen Jonas Grahn nyanserar Artdatabankens larm

WebbradioPublicerad: 2015-04-29 17:19

På tisdagen kom ett larm från Artdatabanken om björnens förutsättningar i Sverige: Den förs åter in på rödlistan, som nära hotad. Men det är ingen fara med björnstammen i Sverige, anser Jonas Grahn, biolog och konsulent på Artdatabanken.

– En art kan vara rödlistad utan att vi är speciellt oroade över den, säger Jonas Grahn i Jakt & Jägares webbradio.
De senaste åren har björnen jagats hårdare i renskötselområdet, efter att forskarna insett hur stora skador björnar ställer till för rennäringen.

Automatisk klassning 
Antalet björnar har minskat från 3 300 till 2 782 år 2013. Det är nästan exakt dubbelt så många som krävs för gynnsam bevarandestatus, 1 400 björnar.
Men det spelar ingen roll. Björnen klassas automatiskt som hotad i och med minskningen, berättar Jonas Grahn på Artdatabanken.

Hör inslaget här

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsUtomhusliv.se
  • AnnonsStaffans vapen
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsBosjökloster