Den unga gråhunden säger tydliga saker med sina öron och sin tunga. Öronen bakåt och en snabb slick över nosen är ödmjuka, vänliga signaler.
Hund

Hundskolan, del 10:

Prata med hunden på hundars vis

Hundar pratar inte, de kommunicerar med sina kroppar. Det är därför som du vinner på att vara aktiv med din kropp när målet är att hunden ska förstå vad du vill. Ju tydligare du är fysiskt, desto bättre fungerar kommunikationen.

Vad du än säger, vilka ord du än använder, så är det faktiskt dina kroppssignaler som styr stora delar av er kommunikation. Det är dina fysiska signaler hunden ser först, förstår först. Om du vänjer dig vid att vara fysiskt aktiv så blir resultatet att du får en större uppmärksamhet från hunden, säger hundcoach Johan Andersson.

Han tar ett exempel som han vill att alla hundägare ska prova. Hunden sitter eller står en bit bort. Du kallar på den. Hunden tittar, men kommer inte.

– Om du då direkt och snabbt rör dig bakåt, bort från hunden, och kallar på den igen, ökar dragningskraften. Då kan hunden komma till dig.

Om hunden fortfarande stannar kvar, kan du öka din dragningskraft enkelt.

– Ta då snabba steg rakt mot hunden och fortsätt tills du ser att hunden svarar genom att visa ödmjuka signaler, det vill säga den sjunker en aning, slickar snabbt med tungan över nosen och viker öronen bakåt. När du ser det, vänder du snabbt eller backar åt andra hållet igen, berömmande. Då ökar du kraften i den mentala magnet som drar hunden till sig.

Skälet är att din snabba rörelse mot hunden är en tydlig fysisk signal som i det här fallet är krävande. Det är en stark signal som hunden alltid och automatiskt kommer att svara på. Ditt ord ”kom” är inte tydligt för en ung och ännu inte helt följsam hund. Men dina kroppsrörelser däremot, är mycket tydliga.

1. Rör dig bakåt när hunden kommer då du kallar. Då ökar dragningskraften! 2. Alla hundar kan prata med varandra, trots storleksskillnad, trots olika raser. Skälet är att fysiska signaler är mycket tydligare än exempelvis det mänskliga, talade språket.

Agera direkt

Ett annat exempel är vid hundmöten, eller då din hund drar hårt i kopplet mot en människa eller vad som helst som du inte vill att hunden ska fram till.

– Agera direkt, men dra inte hunden bakåt i kopplet. I stället ska du snabbt korta kopplet, mata dig framåt, och kliva in framför hunden. Då är dina möjligheter att få hundens uppmärksamhet och få den att följa dig åt ett annat håll betydligt större. Bejaka och belöna när hunden följer dig och det du vill, säger Johan.

Vi människor använder våra röster mycket i alla möjliga sammanhang. Det är till stor del så vi kommunicerar med varandra. Det brukar leda till att vi pratar lika mycket med våra hundar. Det blir som en ljudmatta i hundens öron. Dina ord blir som ett slags ekolod. Din röst studsar oavbrutet mot hunden som enkelt kan läsa av var du är och hur långt bort du är, utan att behöva titta på dig, utan att behöva vara uppmärksam på dig.

– Hundar hör dessutom sex gånger bättre än människor. Det betyder att vi skulle kunna viska när vi ger kommandon till hunden, betydligt oftare än man kan tro.

Hundars språk är extremt tydligt. De visar vad de vill, vad de känner, vad de vill göra med fysiska signaler. Det är därför som vi vinner på att vara mer fysiska när vi ”pratar” med dem.

Använd kroppen

Johan har ett annat tips för att hundägare ska vänja sig vid att använda sina kroppar oftare i stället för rösten.

– Bestäm att du ska vara helt tyst när du är med hunden, agerar med hunden, i ett par timmar. 30 minuter före promenaden, som tar en timme, och så 30 minuter efter att ni har kommit hem. Stampa i marken, knäpp med fingrarna eller peta till hunden med fingret på ryggen eller låret när du vill ha uppmärksamhet. Styr er väg under promenaden med dina kroppsrörelser. Tar du ett par snabba steg åt sidan när du har hundens uppmärksamhet så kommer den med stor sannolikhet följa med dig, utan koppeldrag, utan dina ord, säger Johan.

En annan variant är att stålsätta sig och viska under en lång stund i kommunikationen med hunden, helst en halv ledig dag.

– Då kommer du att få en ökad uppmärksamhet från hunden, den kommer till och med att tycka att du är rolig att vara uppmärksam på.

Unghunden har fått en tillsägelse och visar att den lyssnar med låg svans, bakåtstrukna öron och långa mungipor. Husse svarar med vänlig röst men framför allt genom att röra sig bort från hunden, för att helt släppa det ”fysiska” tryck som tillsägelsen innebar.

Var aktiv

För så är det, menar hundcoachen, att om människan ändrar sina fysiska beteenden, ja då ändrar ofta hunden sina beteenden som svar tillbaka.

– Det väsentliga är att vara aktiv, att ta initiativ i kommunikationen med hunden. Och det gör du bäst genom att agera fysiskt. Hur du agerar spelar egentligen mindre roll, huvudsaken är att du gör det, säger Johan Andersson.

Nu är din hund inte valp längre. Den har inte kvar den där naturliga följsamheten som valpar har. Nu börjar unghunden göra saker som du inte alltid uppskattar. Förr eller senare uppstår situationer där du måste bryta hunden. Hunden försöker ta smörgåsen på bordet, springa in till grannens kanin eller kasta sig fram mot en mötande.

– Lita inte bara på din röst. Agera också fysiskt. Full fart mot är en stark mental fysisk signal. När du får till den där bromsen belönar du förstås, framför allt genom att lockande röra dig bort från hunden. Belöna gärna med en godbit eller leksak, men gör det samtidigt som du utan att ta i hunden liksom drar den till dig med dina rörelser, säger Johan.

I stället för att skrika eller tala högt och tjata, petar Johan vänligt på valpen för att få uppmärksamhet.

Var observant

För att det ska fungera måste du vara vaken, observant och agera i tid.

– Ser du att ett möte är på gång är du beredd. Tittar hunden intresserat på smörgåsen på bordskanten är du med på noterna. När hunden växer två centimeter, skjuter fram öronen och blir som en pil i kroppen i riktning mot grannens kanin, agerar du direkt innan hunden har lämnat startblocken.

Mycket av hundträning och hundfostran handlar om tajming, om att läsa hunden, dess tankar och dessutom läsa situationer. Lite som att se en liten, liten bit in i framtiden.

– Då hinner du agera. Och lägger du på förmågan att agera med din kropp och inte bara med din röst, så kommer kommunikationen mellan er att bli ännu bättre, säger hundcoach Johan Andersson. 

Hundar är tydliga när de kommunicerar. Här lär tiken sin valp att man måste vara försiktig när en vuxen hund har ett smaskigt märgben.
1. Om inte unghunden lyssnar och kommer, ta några snabba steg rakt mot den för att få uppmärksamhet … … och så fort du får uppmärksamheten kallar du igen och rör dig snabbt bort från hunden. Det ökar din dragningskraft. Om du fortsätter i hög fart mot hunden, kommer den med stor sannolikhet att backa undan i stället för att komma närmare. 2. Johan har klappat i händerna, valpen lyssnar och tittar, Johan backar snabbt och valpen följer efter.