Valet av ljuddämpare handlar om en avvägning mellan effektivitet, tyngd och balans. Välj dämpare efter hur, med vilken kaliber och var du jagar, och inte enbart efter hur många decibel som ljudet av skottet dämpas med.
Foto: Peter Ekeström

Så väljer du rätt ljuddämpare

Från och med den 1 juli är ljuddämpare licensfria för alla jaktvapen oavsett klass. Allt som krävs är en licens på ett vapen, för att få köpa en ljuddämpare för just det vapnet. Det kommer med stor sannolikhet att minska skottljud både i jaktskogen och på jaktskyttebanorna. Men vilken ljuddämpare ska man välja? Svaret är faktiskt inte så enkelt och handlar dessutom om mer än bara dämpning av skottljud.
Foto: Peter Ekeström

Höga ljud är direkt farliga för hörseln. Det finns många studier som visar att kraftiga ljud och buller som överstiger 140 decibel (dB) permanent kan skada hörseln. Ett jaktvapen i klass 4, som kaliber .22, kan nå över 140 dB. Hos vapen i klass 1 kan ljudet av skottet nå 175 dB.

Det är skälet till att väldigt många jägare sedan lång tid jagar med hörselkåpor. Det är skälet till att allt fler kompletterar sina jaktvapen med ljuddämpare. Det är också skälet till att marknaden näst intill översvämmas av varumärken som levererar dämpare.

Fler än 30 varumärken erbjuder olika varianter. Det stora utbudet kan göra valet av ljuddämpare krångligt för jägare som inte nördar ner sig ordentligt i teknik, tester och omdömen. Dessutom är det få handlare, om ens någon, som erbjuder kunden att få testa och jämföra ljuddämpare praktiskt.

Grunden handlar förstås om hur mycket ljuddämparen faktiskt dämpar ljudet. Men det finns fler saker att ta hänsyn till vid valet av dämpare, detaljer som kan spela stor roll för varje enskild jägare.

De allra flesta dämpare på marknaden tar ner ljudet av skottet mellan 25 och 30 dB. De många jämförande test som har gjorts under senare år har tydligt tagit fram vinnare som dämpar ljud bäst.

Vänster: Många skott i följd gör en ljuddämpare rejält varm. Men det kan räcka med några få jaktskott. Här har kamouflerande tejp delvis smält nära mynningen. Höger: Stor eller liten? Tunn eller bred? Teleskopisk dämpare eller dämpare som enbart bygger längd framåt? Lägg tid på att jämföra alternativ innan det är dags att köpa ljuddämpare.

Dämpning och tyngd

Men det finns en koppling mellan hur mycket en ljuddämpare dämpar ljud och hur stor och tung den är. Lätta och smidiga ljuddämpare dämpar generellt sämre. Maximal dämpning innebär alltså en ljuddämpare som är lång, bred och ofta tung. Det påverkar självklart balansen i vapnet, förutom att bössans vikt ökar.

Nästa detalj handlar om vilket material som ljuddämparen är byggt av. Stål är tungt, men klarar mycket stryk och håller länge. Detsamma gäller materialet titan. Den som skjuter väldigt mycket kanske sneglar åt det hållet.

Aluminium väger mindre, men tål generellt inte lika mycket som stål. Hos en jägare som tränar skytte i normal omfattning i kombination med jakt kommer dock en ljuddämpare i aluminium att hålla länge.

En baksida med att montera en ljuddämpare är att vapnet blir längre, otympligare. Det har fått ett stort antal drevjaktsskyttar och hundförare att tveka.

Vänster: En viktig detalj i valet av ljuddämpare är vapnets kaliber. Kraftfulla kalibrar, stor hylsvolym och jämförelsevis liten kuldiameter, kräver dämpare med rejäl volym för att ta hand om mycket krutgas. Höger: En bra ljuddämpare dämpar ljudet av skottet med uppåt 30 decibel. Det gör stor skillnad. Men den som är noga med att skydda sin hörsel kompletterar ändå med hörselskydd, också under jakt och inte enbart på jaktskyttebanan.

Olika slags dämpare

Andra väljer att korta pipan i samband med att en vapensmed gängar den inför monteringen. Det fungerar utmärkt i flera kalibrar, framför allt nu när ammunitionstillverkare har börjat ta fram patroner anpassade för just korta pipor och ljuddämpare.

Jakt med kulvapen på längre håll kräver god precision. Att korta pipan i kalibrar skapade för den typen av skytte är sällan bra, trots den generella sanningen som säger att en monterad ljuddämpare i vissa fall kan öka precisionen. På den typen av jaktvapen kan det alltså vara klokt att leta efter en dämpare med låg vikt i stället för att korta ner pipans längd.

Det finns teleskopdämpare som delvis bygger bakåt över pipan och andra som enbart bygger längd framåt. Teleskopmodellerna minskar alltså vapnets totallängd. Å andra sidan blir dämpningen bättre när en dämpare bygger längd framför pipan.

Olika leverantörer har olika tekniska lösningar för att dämpa skottljud. Det finns massor av dokumentation i det ämnet. Men generellt håller de ljuddämpare som säljs på den svenska marknaden vad de lovar, oavsett material och teknisk uppbyggnad.

Å andra sidan går den tekniska utvecklingen framåt. Det, tillsammans med en hög efterfrågan, gör att det längre fram med stor sannolikhet kommer att presenteras ljuddämpare som är ännu effektivare än de som vi kan välja mellan i dag. Kanske kommer vi samtidigt närmare målet, som är att väldigt bra dämpning kan paras ihop med låg vikt och smidighet. 

Slutsats

 • Den stora fördelen med ljuddämpare är naturligtvis att det skadliga ljudet av skottet dämpas. Jägarens hörsel skyddas. Samtidigt skyddas också hundars och jaktkompisars hörsel.
 • Ljuddämparen minskar inte ljudet när kulan tillsammans med krutgaser lämnar pipans mynning och börjar flyga fritt i luften. Den ljudknallen hörs, hur rejäl dämparen än är. Det är skälet till funderingar om huruvida hundens hörsel verkligen skonas med hjälp av en monterad ljuddämpare. Å andra sidan, att ljudet från skottet totalt sett blir lägre kan aldrig vara dåligt för hundens hörsel.
 • En annan fördel är att ljuddämparen minskar rekylen. Den minskningen är inte lika effektiv som med en mynningsbroms monterad, men den är helt klart märkbar.
 • Det sägs ofta att en ljuddämpare också förbättrar precisionen. Det kan vara sant, på grund av att dämparens tyngd minskar pipans svängningar en aning. Men det främsta skälet handlar förmodligen om att en minskad rekyl gör skyttet behagligare och därmed skyttens koncentration på avfyringen lite mer avslappnat fokuserad.
 • Ovanpå det dämpar också ljuddämparen mynningsflamman. Det är en uppenbar fördel i skymning och halvmörker, eftersom det underlättar för jägaren att se vad som händer i och direkt efter skottet.
 • En uppenbar nackdel är att vapnets balans, tyngdpunkt och tyngd förändras. Det kan kräva nya vanor i en väl inarbetad känsla. Rådet blir att träna ordentligt med en ny dämpare monterad, annars kan framför allt jaktskytte i snabba situationer bli lidande.
 • En vanlig önskan när en ljuddämpare ska monteras är att pipan ska kortas. Detta för att behålla en fin balans i vapnet. Det fungerar generellt bra i kalibrar med liten hylsvolym och stor kuldiameter. Motsatsen, kalibrar med stor hylsvolym och liten kuldiameter, är betydligt känsligare. Rådgör med vapen-
  smed och vapenhandlare.
 • När en ljuddämpare blir varm blir resultatet oftast ett värmeflimmer i den bild som jägaren ser genom och över siktet. Det är sällan ett problem under praktisk jakt, däremot kan det orsaka irritation under övningsskytte där många skott skjuts efter varandra. Ett sätt att minska problemet är att trä en ”strumpa” över dämparen, ofta tillverkad i neopren. Det fungerar. Men strumpan fungerar samtidigt som en termos, vilket gör att det tar längre tid för dämparen att svalna.
 • Att montera ljuddämpare på halvautomatiska vapen kan föra med sig problem med omladdningarna. Hör med vapenhandlaren innan pipan gängas.
Peter Ekeström
Fler artiklar

Tänk på det här

En ljuddämpare räcker inte – När frågan om hur effektiva ljuddämpare är för att skydda en människas hörsel ställs till bullerforskare på Totalförsvarets forskningsinstitut, blir svaret att det skyddet inte räcker. Det klokaste är alltså att både ha ljuddämpare på vapnet och hörselkåpor över öronen. Det gäller självklart under allt övningsskytte på bana, men faktiskt också under praktisk jakt.

Gängning eller bajonett – Det vanliga sättet att montera en ljuddämpare är att gänga pipan. Se till att den operationen utförs av någon med yrkeskunskap. Minsta fel, minsta snedgängning, kan ställa till problem. Glöm inte heller att olika fabrikat av ljuddämpare har olika gängningar. Det är inte självklart att byta ut en befintlig dämpare till en nyköpt, om inte gängningen är likadan. Nu finns även ljuddämpare med bajonettfattning, vilket gör det väldigt enkelt att ta av och på dämparen.

Olika dämpare till olika kalibrar – Alla tillverkare och leverantörer av ljuddämpare vet vilken dämpare som passar till vilken kaliber. Ta råden därifrån, inte av en granne på jaktskyttebanan. En dämpare som fungerar fantastiskt bra i kaliber .308 Winchester, gör inte ett lika bra jobb om den sitter på ett vapen i kaliber .300 Winchester Magnum. Tumregeln är att kraftfulla kalibrar som ger ifrån sig stora volymer krutgaser kräver dämpare med motsvarande stor volym. Kontrollera alltid efter montering

Efter att en ljuddämpare har monterats på ditt vapen är det dags att kontrollera precisionen. Ofta har träffläget förändrats och ny inskjutning krävs. Provskjut också med alla de kulor som du tänker använda, både på bana och under jakt. Olika kulor kan påverka dämparen på olika sätt. Också minimal påverkan då kulan går genom dämparen kan påverka träffläge och precision.

Om vapnet skjuter sämre än innan dämparen monterades är det klokt att ta reda på orsaken innan bössan används igen. Går kulan genom dämparen för nära metall någonstans? Titta noga i dämparens mynning. Det kan också handla om att en bussning längre bak på dämparen behöver vidgas. Oavsett vad, lämna in vapen och dämpare till en kunnig vapensmed. Eller gå tillbaka till den handlare som du har köpt dämparen av. En ljuddämpare kan gå sönder. Om det rasslar inne i dämparen när du skakar den är delar som exempelvis bafflar trasiga. I vissa fall kan detta lagas, annars måste ljuddämparen helt enkelt bytas ut.

Sköt om både dämpare och vapen – Efter en dags jakt eller banskytte ska dämparen plockas av vapnet. De krutgaser som samlas inne i dämparen drar åt sig fukt. Fukten kan i sin tur rinna ner mot vapnets mynning och in i pipan. Det är inte alls bra. Plocka av dämparen och ställ den att torka, helst med fronten neråt. När den är torr är det bara att skruva tillbaka den på vapnet. En ljuddämpare kräver inte särskilt mycket vård, den klarar väldigt lång tid innan de slaggprodukter som samlas inne i dämparen påverkar funktionen. När det till slut är dags finns det speciella rengöringsmedel i jaktbutikerna.

Är det en ljuddämpare byggd i moduler är det klokt att skruva isär delarna när dämparen torkar. Detta för att inte gängorna ska bränna ihop på grund av det tunna lagret av slaggprodukter. Det kan också vara klokt att olja modulernas gängor med syntetisk olja. Ett tips är att efter en dags skytte helt enkelt dra en boresnake, eller en borste och en linnelapp på en läskstång, genom dämparen. Detta för att på ett lätt sätt göra kulans bana genom dämparen helt fri från slaggrester.