Utrustning

Bör jag skydda oss från vildsvin?

Jag jagar inte själv men är mycket ute i skogen och plockar svamp och rastar min hund. Nu har vi börjat få vildsvin här i Dalarna, och jag undrar om jag ska tänka på något särskilt sätt framöver. Bör jag skaffa något skydd till hunden eller mig? Jag har sett att det finns olika västar och byxor för sådant.
Jenny

Svar:

När man är ute och rör sig i skogen ser man ofta spåren av vildsvinen i form av bök, där de har sökt efter maskar, rötter och annat gott som döljer sig under marken. Dessa bökspår uppstår oftast nattetid när vildsvinen utför merparten av födosöket. Dagtid ligger vildsvin oftast och trycker i täta områden som granplanteringar, vass eller andra tätningar där risken att stöta på dem för den som är ute och promenerar i skogen är väldigt liten.
Skyddsväst till hund och skyddskläder till människor är gjorda främst för dem som aktivt jagar vildsvin. Det är vid jakten som vildsvinen trängs och också kan reagera genom att anfalla människor. Att skogsflanörer blir anfallna av vildsvin är väldigt ovanligt och inget som jag skulle oroa mig för om jag var du. Om du mot förmodan skulle se vildsvin när du är ute och går i skogen är det klokaste att gå åt andra hållet och ge dig till känna. Då är chansen stor att vildsvinen flyr platsen.
Som vanligt gäller också att hundar, om de rastas i skogen, ska stå under förarens direkta kontroll. Därmed är också risken mycket liten att hunden hamnar i en sådan situation att vildsvin kan utgöra en fara för den.

Jens Gustafsson , 10 januari, 2023