Prenumerera

Tidningen Jakt & Jägare ägs och ges ut av Jägarnas Riksförbund. Prenumerera på papperstidningen, med eller utan medlemskap i Jägarnas Riksförbund. Du kan också kontakta JRF:s kansli på telefon 08-550 107 81 eller via e-post jrf@jagarnasriksforbund.se för att få hjälp med adressändringar och andra medlemsärenden.