Juridik

Får jag anlägga en skjutbana för luftvapen?

Får man öppna en ”shooting range” för luftvapen 10J, där man kan komma att skjuta på olika mål med sin familj. Hur ser reglerna ut? Jag har en liten gård på 6 hektar.
Mats

Svar:

Reglerna för att skjuta luftgevär säger att vapnet, för att räknas som effektbegränsat, ska ha en effekt om mindre än 10 joule (räknat 4 meter från pipans mynning). Sådana vapen är licensbefriade, men den som äger vapnet måste vara minst 18 år. För den som är under 18 år och vill skjuta med sådana vapen gäller att skyttet ska ske utanför område belagt med detaljplan och under uppsikt av någon som har fyllt 20 år.
Enligt Rikspolisstyrelsens föreskrifter, RPSFS 2000:26, 3 kap. 1 § anges att ”tillstånd enligt 3 kap. 6 § tredje stycket ordningslagen krävs för en skjutbana som är avsedd för skytte med sådana skjutvapen som är tillståndspliktiga enligt vapenlagen och för en skjutbana inom ett tivoliområde”.
Så länge det skytte som du bedriver är med vapen som inte är tillståndspliktiga, alltså effektbegränsade enligt vad jag har skrivit ovan, gäller alltså att du inte behöver söka tillstånd för att bygga en sådan skjutbana.

Jens Gustafsson , 13 mars, 2023