Vapen

Var det rätt att destruera salongsgeväret?

Efter avliden make upphittades ett gammalt obrukbart salongsgevär som bygdens jägmästare och jaktledare omhändertog, då det saknades licens och vapnet dessutom var obrukbart. Enligt honom var det inte värt en krona. Gjorde han rätt, då han lämnade det trasiga gamla salongsgeväret till polisen för destruktion? Vill vara säker på att det blev rätt gentemot övriga i släkten. Alla övriga vapen som den avlidne hade fanns det licens på och dessa var brukbara.
Sofia

Svar:

Det var helt rätt att lämna det gamla obrukbara salongsgeväret utan licens till polisen för destruktion. Ett sådant vapen saknar ekonomiskt värde.

Fredrik Franzén , 1 mars, 2024