Vapen

Vem var Demarteau?

Jag har en trevlig dubbelstudsare tillverkad av Demarteau, Herstal. Efter vad jag har hört någonstans ska Demarteau ha varit en av ytterst få kvinnliga vapensmeder. Har du hört talas om henne och kan du berätta mer?
Henric

Svar:

Det är en trevlig dubbelstudsare som du har. Bra att du bifogade fina bilder, även på provstämplarna, de berättar mycket. Där finns bland annat ett understruket ”e” som visar att bössan är tillverkad 1966.
Jag vet om ytterligare två likadana i Sverige, även de tillverkade 1966. Båda används fortfarande med framgång. Kanske tog någon importör in flera sådana samtidigt.
Familjen Demarteau är en gravör- och bössmakarsläkt. De är kända ända tillbaka till 1700-talet, då byggde  och graverade de vapen åt det franska hovet. Det fanns flera släktgrenar av dem i Belgien. De arbetade först i Liège, men flyttade sedan till Herstal.
Den grenen som byggde din dubbelstudsare leddes mycket riktigt av en kvinna, Jeanette Demarteau. Hon tog över företaget efter sin man 1948. Jag tror inte att hon var vapensmed i den bemärkelsen att hon arbetade med filen, utan ledde arbetet.
Hur länge företaget fanns kvar vet jag inte, alla de små vapentillverkarna i Belgien är borta i dag. En annan gren var Fastre Demarteau som upphörde 1958.

Fredrik Franzén , 21 februari, 2022