Jakt

Kan pappa köpa ett vapen till mig?

Jag är 13 år och vill ta jägarexamen så att jag får jaga småvilt. Kan min pappa köpa ett vapen till mig, och sedan när jag blir äldre kan jag köpa det av honom? Om jag tar jägarexamen kan jag jaga med en pump i stället för ett vanligt hagelgevär?
Hugo

Svar:

Det finns ingen lägsta ålder för att ta jägarexamen, så det kan du göra redan nu. Om din pappa köper ett jaktvapen kan du låna det när du fyller 15 år och uppsiktsjaga, och sedan kan du köpa det av honom när du fyller 18 år och söka egen vapenlicens.
Det är tillåtet att jaga med hagelgevär med pumpmekanism. Då gäller begränsningen att magasinet måste vara gjort på så sätt att man bara kan ha totalt tre patroner i vapnet (två i magasinet och en i loppet). I övrigt är ett pumphagel likvärdigt med andra hagelgevär utifrån ett jaktligt perspektiv.

Jens Gustafsson , 14 januari, 2022