Vapen

Är 6,5×55-bössan för klen?

Jag är nybliven jägare och har köpt en gammal studsare i kaliber 6,5x55 för att jag främst vill utöva toppjakt på tjäder. Men flera varnar mig för att kalibern kan bli för klen för älgjakt, och främst att det kan bli problem efter ett blyförbud om jag ska skjuta med kopparkulor. Vad gäller i så fall?
Olle i Skellefteå

Svar:

Kaliber 6,5×55 är en fin kaliber som fungerar bra till det mesta viltet i Sverige (beroende på vilken ammunition som du laddar med). Den är relativt flackskjutande och till toppjakt på tjäder, som du skriver att du tänker ägna dig åt, är den verkligen perfekt! Det finns dock vissa tveksamheter vad gäller jakt efter klass 1-vilt som älg. En 6,5:a ligger i dagsläget nära den nedre gränsen för vad som krävs för att uppnå klass 1. I en kort pipa, där kulan inte får så hög fart, riskerar 6,5:an att inte nå upp till kraven för klass 1, ens med blyammunition. Därför bör inte pipan kortas för mycket på en 6,5:a. Ska ammunition handladdas gäller det att ha koll på utgångshastighet och anslagsenergi för att veta att kulan uppnår klass 1. För kopparkulor är läget i dag att 6,5:an inte uppnår klass 1. Kulorna når inte tillräcklig vikt och skulle man göra dem tillräckligt tunga kommer kulorna att bli långa och instabila. För den händelse att det kommer ett blyförbud kommer antingen alla 6,5:or att inte längre vara tillåtna för jakt på klass 1-vilt, eller så behöver gränsen för vad som krävs för att uppnå klass 1 sänkas för att även möjliggöra jakt efter klass 1-vilt med 6,5:an.

Jens Gustafsson , 4 maj, 2020