Hund

Är blandraser friskare?

Jag går i tankar om att skaffa mig en jakthund och fick höra av en bekant att jag ska skaffa mig en blandrashund, då de oftast är mycket friskare än renrasiga hundar.
Hur bör jag tänka när jag köper min första jakthund?
Tina

Svar:

Jag har hört samma sak några gånger under årens lopp och kan bara säga att det inte finns någon statistik eller forskning som styrker det påståendet. Det finns, så vitt jag vet, inte heller något som tyder på att det skulle
vara tvärtom, utan det beror helt enkelt på individerna och blodslinjerna i kombination med levnadsmiljön för hunden.
Det som är en fördel med de renrasiga hundarna är att det finns statistik över vilka problem en viss ras har och vad du som ägare ska se upp med. De flesta raserna har dessutom en rasklubb vars uppgift är att främja en sund avel på rasen och hålla koll på eventuella sjukdomar eller brister i arbetssättet hos hundarna. Rasklubbarna kan
också ofta ge dig som hundägare stöd och hjälp vid frågor om din hund.
Men, som sagt, det handlar om individer och jag har jagat med många duktiga och friska både av blandrastyp och renrasiga hundar.
När det gäller din fråga om vilken hund du bör välja behöver jag mer information om hur och vad du vill jaga för att kunna ge dig ett bra svar. Du får gärna mejla mig, jimmy.laas@jagarnasriksforbund.se, så kan vi ta det vidare därifrån.

Jimmy Låås , 12 oktober, 2023