Jakt

Är bulvaner tillåtet vid skyddsjakt?

Nu kommer snart säsongen för skyddsjakt på duva och gås. Men hur är det – får man använda bulvaner?
Rickard

Svar:

Det finns egentligen inga begräsningar för att använda bulvaner vid skyddsjakt efter duva, utan syftet är att begränsa skadorna. För att kunna nyttja sig av skyddsjakt på eget initiativ måste dock duvorna uppträda i flock och orsaka skada. Notera också att tiderna för när man får skyddsjaga skiljer sig något mellan olika län.

Mikael Hultnäs , 4 maj, 2020