Hund

Är det fel att träna lydnad med en älghund?

Jag har precis skaffat mig en jakthund, en blandras mellan jämthund och vit älghund. Jag ser så klart mycket fram emot att jaga med henne och vill göra rätt från början. Än så länge är hon bara cirka fem månader.
Jag har börjat träna lydnad med henne och därav min fråga. Jag hamnade nämligen i en lång diskussion med en av de äldre hundförarna i laget. Han menar bestämt att jag inte bör ägna mig åt lydnadsträning, då jag riskerar att förstöra
hundens jaktlust och få en hund som i allmänhet blir helt oduglig till jakt.
Hur ska jag göra? Jag vill ju gärna ha en hund som kommer när jag ropar på den.
Tacksam för svar.
Mats E

Svar:

Jag har arbetat med hundar inom många olika områden och vill börja med att tydligt säga att lydnad i sig alltid är positiv och inte på något sätt påverkar din hunds medfödda jaktlust.
Sedan är det så att om man tränar lydnad på fel sätt, så kan ett beteende ändras och jakten påverkas. Om du till exempel kallar in din hund varje gång som den tar ett spår eller får vittring efter älg, och hunden kommer till dig och blir belönad, då finns risken att hunden så småningom när den känner vittring efter vilt springer till dig i stället för att jaga. För då har du lyckats lära hunden att det är ännu bättre att få belöning av dig än att följa vittringen. Hundens vilja att jaga är dock densamma som innan du började träna inkallning, men viljan att bli belönad av dig är just då större.
Det är dock så att en hund med stor nedärvd jaktlust alltid kommer att vilja jaga. Och så länge den får göra det, och på så sätt får sin belöning, kommer lydnad och jakt att kunna samspela på ett utmärkt sätt.
Jag kan ge två exempel från verkligheten:
Min förra östlajka Häxa hade en fantastisk inkallning. Även om hon stod och skällde vildsvin så var det inga problem att på 200 meters håll ropa på henne och när hon kom klappa på henne lite och sedan skicka tillbaka henne att skälla vidare. Det var något som vi började med att träna i hägn. Anledningen till det var att vi jagade en del bredvid stora vägar och jag ville kunna kalla av henne om drevet var på väg mot just en sådan väg. I övrigt kallade jag i stort sett aldrig av henne från ett arbete.
En bekant till mig smög en gång in på ett ståndskall för min östlajka Blixtra, med sin egen karelare lös och under fotkommando, ända in till skottläge på ståndet. Kompisens hund bara gick vid sin förares sida, trots att också den är en utpräglad älghund med många älgar på sitt samvete. Det är tryggt att veta att ens hund lyder.
Så träna du lydnad och skapa ett bra band med din hund. Lydnaden kan, förutom att den underlättar i vardagen, också skapa en både säkrare och effektivare jakt. Tänk vad skönt att kunna kalla av sin hund från fel djur och släppa igen i jakten på rätt djur.

Jimmy Låås , 8 januari, 2024