Vilt

Är det vanligt att bäver äter tall?

Är det vanligt att bävern, som bilden visar, går fram som en skördare? Om ja, varför? Det finns liksom björk längs bäcken, ändå väljer den tall.
Simon

Svar:

Tack för din fråga och fina bilder! Bävern gnager av många skäl, där mat endast är ett av dem. Bävern äter företrädesvis inte tall, även om jag ser på bilderna att just den här tycks göra det. Normalt föredrar bävern asp eller björk. Jag har själv sett bävergnagda granar, vilket inte heller hör till vanligheterna.
Förutom att gnaga för att skaffa föda kan bävern fälla träd för att bygga hyddor eller dämmen, och då kan ju även barrträd ligga i farozonen. Dessutom har bävern tänder med öppna rötter vilket innebär att de växer kontinuerligt, vilket gör att bävern hela tiden måste gnaga för att hålla tänderna nerslitna. Att enstaka träd som inte i första hand ska användas till föda då används är inte orimligt att anta.
I vissa fall är det svårt att lämna en säker förklaring, men det kan finnas flera rimliga skäl till varför just den här bävern gnager på tallar.

Jens Gustafsson , 21 maj, 2024