Vapen

Är vapnet licensfritt?

Jag läste Vapenklassikern i Jakt & Jägare nummer 5.2020 om ”Nostalgitripp att läsa vapenkataloger” och tittade på ”Pistoler n:o 22” bland annat. Detta vapen är ju mynningsladdat och med tändhatt. Är detta/dessa vapen licenspliktiga i dagens läge med tanke på laddnings- och avfyrningssystemet? Den typen av tändhattar går väl inte att uppbringa längre?
Tarzan

Svar:

I detta katalogblad från 1930-
talet är Pistol no 22 licensfri, vilket framgår av märkning i katalogen. Det gäller emellertid inte i dag. Nytillverkade mynningsladdare av alla slag är licenspliktiga. Däremot är äldre mynningsladdare, som är tillverkade under tiden då sådana användes, licensfria. Exakt hur Polismyndigheten drar tidsgränsen vet jag inte, men det är på 1800-talet.
Tändhattar till dessa gamla mynningsladdare finns fortfarande att köpa. Skytte med mynningsladdare och svartkrut är en sport i dag. Det finns flera föreningar som sysslar med det, både med gamla och nytillverkade vapen. Skytteservice i Ängelholm har specialiserat sig på området. De säljer all utrustning för svartkrutsskytte, även vapen. De vet också mer exakt vad som gäller för licenser för mynningsladdare.

Fredrik Franzén , 1 juli, 2020