Vilt

Äter älgar gran?

Jag såg, under vintern när jag var ute och jagade, att något djur hade varit och ätit på granskogen. Det var stora barkbitar avrivna och grenar knäckta. Jag såg inga direkta spår eller så runt om, men undrar vad det kan ha varit. Älgar äter väl inte gran, eller?
Gunilla

Svar:

Det låter som att det du har sett är så kallat barkgnag eller barkflängning från kronvilt. Det är svårt att svara på utan bilder, men kronhjorten går ofta rätt hårt åt granplanteringar på det vis som du beskriver. Man kan också se äldre skador som stora svarta sjok på stammarna, det är tecken på att kronvilt har betat där tidigare.
Kronviltet sprider sig över landet och finns numera i alla län (utom Gotland). Dessutom är djuren skygga och duktiga på att hålla sig gömda, så även om ni inte har någon etablerad stam av kronvilt är det sannolikt att det finns enstaka djur som passerar förbi.

Jens Gustafsson , 23 april, 2024