Jakt

Är drönare tillåtna vid eftersök?

Får drönare användas vid eftersök på trafikskadat eller påskjutet vilt?
Mats

Svar:

Tack för din intressanta och högst aktuella fråga.
Jag vill börja med att klargöra att eftersök är jakt och att det inte är tillåtet att använda motordrivna fortskaffningsmedel vid jakt, enligt 31 § jaktlagen.
Det står dock i 28 § jaktlagen att ”jägaren ska vidta de åtgärder som krävs” för att hitta skadat vilt. Vid eftersök kan vi normalt sett använda motordrivna fordon om vi kan motivera det med syfte att förkorta viltets lidande, eller för att minska risken för att människor eller egendom kommer till skada vid eftersöket. Och i ett sådant fall skulle det sannolikt gå att motivera att även drönare kan användas. Det är dock viktigt att komma ihåg att det ska kunna motiveras med djurets lidande och säkerhet. Personligen kan jag inte komma på så många lägen där jag skulle ha valt en drönare för att utföra eftersök.
När det gäller trafikeftersöken rekommenderar jag att du pratar med din länsansvariga polis för att se vad myndigheten lokalt tycker om användandet av drönare i sin region, då du som trafikeftersöksjägare jobbar på uppdrag av Polisen.
Om det är så att du anser att det går att motivera användandet av motorfordonet drönare vid ett specifikt eftersök bör du också komma ihåg att läsa regelverket hos Transportstyrelsen för var och när du får ha en drönare i luften.

Jimmy Låås , 31 oktober, 2022