Jakt

Blir åteljakt förbjuden?

Jag hörde att man vill förbjuda utfodring av vilt. Jag åteljagar mycket vildsvin, men kommer det att förbjudas nu?
Oskar

Svar:

Det stämmer att regeringen har tagit fram ett förslag om utfodringsförbud. Det innebär i korthet att länsstyrelserna kommer att få möjlighet att förbjuda utfodring på en begränsad plats och under en begränsad tid – om förslaget blir verklighet. Man undantar dock åtlar för jakt.
Förslaget är nu ute på remiss och ska behandlas därefter. Tanken är att förslaget ska börja gälla vid halvårsskiftet 2021.

Mikael Hultnäs , 4 januari, 2021