Vapen

Hur gör jag om jag vill sälja mina vapen?

På grund av min ålder har jag tre vapen som jag vill sälja via annons. Hur gör jag och vad bör jag tänka på?
Christer

Svar:

Om du har vapen som du vill sälja finns det i huvudsak två vägar att gå: Antingen säljer du dem privat direkt till en annan person eller så säljer du dem till eller via en vapenbutik. Vapenbutiken kan naturligtvis vägra att sälja vapnen, om handlaren anser att de saknar värde eller av andra skäl.
Om du ska sälja ett vapen privat skickar ni antingen in en licensansökan för den nya personen via papper, eller via Polisens digitala tjänst för ansökan av vapenlicens, mer info finns på Polisens webbplats.
Oavsett hur ni skickar in licensansökan måste du skicka in din vapenlicens i original till Polisen. Det ska du själv göra, du ska inte lämna ifrån dig licensen för att någon annan ska skicka in den.
När Polisen har hanterat licensansökan kommer brev att gå ut både till dig och till den som du säljer vapnet till. Till köparen skickas en ny originallicens och till dig skickas ett meddelande om att köparen har beviljats licens. Du ska absolut inte lämna ut vapnet förrän du har sett med egna ögon att den som köper vapnet har beviljats licens.
Om du vill sälja vapnen privat kan du med fördel använda Jakt & Jägares köp & sälj-tjänst, Jägarmarknaden.

Jens Gustafsson , 30 mars, 2023