Juridik

Får jag skjuta duvor åt bygghandeln?

En bygghandel nära där jag bor, inom tätbebyggt område, har stora problem med duvor som förstör deras inventarier. De har bett mig att hjälpa dem genom att skjuta duvorna. Vad säger lagen om det? Behöver jag tillstånd av något slag?
Daniel

Svar:

Om du ska lossa skott med eldvapen, till exempel kaliber .22LR, inom detaljplanerat område måste du söka skottlossningstillstånd från Polisen. Det första som du ska göra är alltså att kontrollera om området omfattas av detaljplan, vilket är sannolikt utifrån det som du beskriver.
För duva finns dock möjlighet att använda luftvapen, enligt vissa strikta begränsningar. Skyddsjakt, i enlighet med det som du beskriver, sker med stöd av jaktförordningen bilaga 4 punkt 2: Tamduva (stadsduva) får jagas i en anläggning för att där förhindra skada eller annan olägenhet.
Om vi då går vidare till Naturvårdsverkets föreskrifter, NFS 2002:18, finns två relevanta paragrafer:

  • § 20 anger att luftgevär med en minsta kaliber av 5,5 mm får användas vid skyddsjakt enligt §19 första stycket, om projektilen har en utgångshastighet av 180 meter per sekund och om den har konstruerats för att expandera/deformeras.
  • § 19 anger i sin tur att sådan skyddsjakt är den som gäller med stöd av jaktförordningen bilaga 4 efter bland annat stadsduva.

Således krävs att luftgeväret har kaliber 5,5 mm och en utgångshastighet om minst 180 m/s, samt att du använder kulor som expanderar/deformeras (till exempel diaboler eller liknande, de smetas ju ut vid träff).

Jens Gustafsson , 4 maj, 2023