Fråga oss!

Välkommen till Jakt & Jägares frågeforum där våra experter svarar på frågor om jakt, vapen och hundar. Har du en fråga? Klicka då på ”ställ din fråga” och fyll i formuläret, eller mejla frågan till redaktionen@jaktojagare.se.

Ställ din fråga
 • Fredrik Franzén

  Vapenhistoria

 • Jens Gustafsson

  Jakt, viltvård och juridik

 • Mikael Hultnäs

  Jakt, viltvård och juridik

 • Oskar Fredrik Jonsson

  Vapen och skytte

 • Jimmy Låås

  Jakt, eftersök och hund

 • Juridik

  Har JRF en mall för jaktkontrakt?

  Jag undrar om Jägarnas Riksförbund har utkast till ett jaktkontrakt. Om ja, var hittar jag det?
  Mats

  Svar:

  Ja, vi har tagit fram en gedigen avtalsmall för den som ska teckna ett jakträttsavtal. Mallen går att ladda ner här.
  Tänk på att gå igenom alla punkter i kontraktet noga innan det skrivs på av båda parter. Det kan tyckas vara mycket information att ta in, men om det görs ordentligt från början minskar risken för att otydligheter och osämja uppstår. Jakträttsavtalet kan gynna såväl jägare som markägare.

  Jens Gustafsson, 27 februari 2024
 • Juridik

  Vilka åldersgränser gäller vid uppsiktsutlåning?

  Vilka åldersgränser gäller vid uppsiktsutlåning av olika jaktgevär? 15–18 år?
  Finns det någon gräns även för luftgevär?
  Jag vill inte att mina döttrar ska få en soc-anmälan på sig för att deras barn eventuellt berättar att de har fått skjuta med morfars gevär!
  Ingemar

  Svar:

  Om dina barnbarn har fyllt 15 år och dina skjutvapen används under din uppsikt är det tillåtet, förutsatt att det inte gäller enhandsvapen eller helautomatiska skjutvapen.
  I övrigt får skjutvapen endast lånas ut till den som är under 18 år om vapnet ska användas vid en övning eller tävling som äger rum under uppsikt av en sådan sammanslutning som får meddelas tillstånd att inneha skjutvapen, till exempel en skytteförening eller liknande. Det regleras i vapenlagen, 3 kap. 3 §.
  Vad gäller luftgevär finns det ingen undre åldersgräns om dessa används under din uppsikt och det inte sker utomhus inom detaljplanerat område.

  Oskar Fredrik Jonsson, 18 oktober 2023
 • Juridik

  Vågar jag jaga på grannens mark?

  Min granne har marker runtikring där jag bor. Han själv jagar inte, men upplåter jakten till några andra. Han säger också att jag
  får jaga på hans marker hur mycket jag vill. Men då jag vet att det finns andra som jagar på denna mark frågade jag om inte marken redan är upplåten. Han svarade: ”De betalar inte för marken och det är jag som bestämmer vilka som får jaga på min mark.”
  Jag vill inte hamna i konflikt med de som redan jagar där, samtidigt som jag vill hjälpa grannen med vildsvinen. Hur ska jag ställa mig till det här, begår jag jaktbrott om jag jagar på marken?
  Tomas

  Svar:

  Det här är en fråga som sannolikt inte har ett enkelt svar. Det finns en uppenbar risk att de som brukar jaga på din grannes mark har en annan uppfattning än markägaren om huruvida markägaren har upplåtit marken till dem eller inte.
  Markägaren har rätt att upplåta marken för jakt till vem han vill. För att minska risken för konflikter rekommenderar JRF alltid att man upprättar ett skriftligt avtal. Har markägaren upplåtit jakträtten så är det den
  eller de som står på kontraktet som har rätt att bestämma vem som får jaga på marken under avtalsperioden. Markägaren har dock alltid möjlighet att säga upp avtalet, enligt de regler som gäller för uppsägning (jaktlagen
  § 16).
  I det här fallet kan man misstänka att markägaren och jägarna har olika uppfattning kring om det är en upplåtelse eller inte. Jag hade tagit kontakt även med de som brukar jaga där och kollat om de anser att de har en upplåtelse. Anser de inte det är det fritt fram för dig att jaga. Anser de däremot att de har en upplåtelse rekommenderar jag dig att diskutera med markägaren igen.

  Mikael Hultnäs, 12 oktober 2023
 • Juridik

  Gäller inte vårt tioårskontrakt?

  Vi har ett skrivet avtal om upplåtelse av jakt från september 2021. Upplåtelsens omfattning är ”all jakt” i tio år. Avtalet skrevs med närvaro av jurist och undertecknades av oss två jägare och markägaren.
  I dag vill änkan att hennes släktingar ska få jaga på fastigheten och hon påstår att hennes jurist säger att det är hon som bestämmer vem som får jaga på marken. Vi tror att juristen har fel. Har änkan verkligen möjlighet att kringgå vårt tioårskontrakt?
  Vad gäller?
  Birger

  Svar:

  Ni har rätten att jaga, då det finns ett gällande jakträttsavtal.
  Den jurist som änkan har anlitat har rätt i sak att hon får bestämma vem som ska jaga där. Men jag antar att hon har glömt att upplysa juristen om att det redan finns ett gällande jakträttsavtal.
  Änkans enda möjlighet att få rätt är att hon går till domstol och hävdar att hon inte känner till att det finns ett gällande avtal, vilket låter väldigt osannolikt.
  Ni har rätten på er sida.

  Mikael Hultnäs, 12 oktober 2023
 • Juridik

  Går jakträttsavtalet att bryta på grund av svinpestutbrottet?

  Om staten stoppar all jakt på grund av utbrott av afrikansk svinpest, finns det då någon chans att få ersättning för erlagt jaktarrende eller för att bryta ett flerårigt jaktavtal?
  Göran

  Svar:

  I dagsläget, den 11 september 2023, finns det tyvärr inget svar på din fråga.
  I normalfallet hade det här varit en fråga mellan den som arrenderar jakten och markägaren att hantera. Men nu är det staten som har gått in och lagt ett förbud. Så det är just nu oklart.
  Jag vet att frågan har diskuterats före utbrottet, men inte mynnat ut i ett tydligt svar. Den lär dock lyftas inom en snar framtid igen, då frågan måste få ett svar.

  Mikael Hultnäs, 11 september 2023
 • Juridik

  Vem får kontrollera att blyhagelförbudet efterlevs?

  Jag respekterar så klart blyförbudsreglerna inför fågeljakten, men funderar på kontrollen och hur den sker. Vilka har rätt att kolla mig i skogen? Jag förstår att polisen har den befogenheten, men är det någon annan som har rätt att göra det?
  Stig

  Svar:

  Än så länge finns det inte klargjort vem som har förutsättningar att kontrollera dig i skogen.
  Miljölagstiftning, som ju detta är, ligger normalt under kommunens försorg och det skulle betyda kommunala inspektioner. En inspektion i det här fallet kan dock inte förbokas, utan måste ju genomföras ”flygande”, vilket onekligen skapar vissa logistiska bekymmer.
  Det är också viktigt att notera att inte heller en polis får visitera dig hur som helst. Det måste finnas en skälig misstanke om att du har begått ett brott för vilket fängelse finns i straffskalan – vilket sannolikt inte är fallet för denna typ av smärre miljöbrott.
  Sammanfattningsvis är rättsläget lite oklart, men du kan absolut inte bli kontrollerad ”hur som helst” av till exempel tjänstemän från länsstyrelsen eller jakttillsyningsmän. De har alltid möjlighet att be dig visa ammunitionen, men de får inte visitera dig om du nekar.

  Jens Gustafsson, 22 augusti 2023
 • Juridik

  Har reglerna för tillfälliga skjutplatser ändrats?

  Jag har en kompis i pistolskytteklubben som säger att det har kommit/kommer nya regler/restriktioner för att skjuta på egen mark. Jag har hittills skjutit in och övningsskjutit en del på min egen mark och vill inte göra något så att polisen blir grinig. Speciellt inte som jag har ett par poliser som bor ett par hundra meter bort.
  Mats

  Svar:

  Det har tidigare varit diskussioner om att Polismyndigheten ska omdefiniera begreppet ”skjutbana”, och därmed kanske också inbegripa tillfälliga skjutplatser (till exempel om man skjuter på egen mark).
  Än så länge är inga av dessa regler gällande (såvitt jag vet – med reservation för att det har dykt upp något som jag missat av någon anledning), vilket gör att så länge du inte bygger några permanenta lösningar (till exempel skjutstolar eller liknande) och håller skjutningen på en begränsad mängd skott (något tusental per år till exempel) så är det tillåtet.
  Om några nya regler kommer kommer vi på Jägarnas Riksförbund att informera om det i våra kanaler. Håll utkik där så missar du inget!

  Jens Gustafsson, 14 juni 2023
 • Juridik

  Vad innebär det att vara jaktledare?

  Vi har nyligen haft årsmöte i jaktlaget och jag har fått frågan om jag vill bli jaktledare. Innan jag svarar ja vill jag gärna veta vad det innebär. Finns det några risker för mig?
  Gunilla

  Svar:

  Först och främst finns det bara krav på jaktledare om jakten gäller älg, kronvilt eller (normalt) något av de stora rovdjuren. För jakt efter till exempel vildsvin eller rådjur finns inga formella krav på jaktledare, även om det naturligtvis alltid är att föredra att det finns en tydlig jaktledare vid gemensamhetsjakter – oavsett art.
  Som jaktledare får man ofta mycket förtroende och ansvar från jaktlaget, men strikt juridiskt är det få skyldigheter som faktiskt belastar jaktledaren. Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter ska en jaktledare:

  • Säkerställa att sambandsbestämmelser finns som förhindrar att fler djur fälls än vad som har tilldelats, eller att avskjutningsföreskrift åsidosätts.
  • Försäkra sig om att en hund som är särskilt tränad i att spåra upp skadat vilt kan finnas på skottplatsen inom två timmar från påskjutningen.
  • Informera samtliga jaktdeltagare om avskjutningsföreskrifter, sambandsbestämmelser, förbjudna skjutriktningar, gränsförhållanden och övriga regler som kan behövas för jaktens genomförande, samt informera om skyldigheten att inneha vapenlicens och ha löst statligt jaktkort.
  • Informera att varje jaktdeltagare bör vara ansvarsförsäkrad, bära signalfärg, ha ett inskjutet vapen och tillräcklig skjutskicklighet för att bedriva jakt efter älg.
  • Informera om vikten av att delta i inventeringar inom älgförvaltningsområdet och rapportera observerade älgar i befintligt datoriserat system.

  Som synes har jaktledaren många informationsskyldigheter, men väldigt få skyldigheter i övrigt vad gäller jaktens genomförande eller säkerhet. Med ett enkelt PM som delas ut inför jakten kan också jaktledaren frånsäga sig stora delar av ansvaret, genom att i det skriva om det som ska informeras om och tillskriva varje enskild skytt ansvar för att säkerställa att kulfång finns och att inga skott lossas i förbjuden skjutriktning. Som jaktledare kan man förvisso ställas till ansvar om något går fel, men om man agerar korrekt inför jakten minskar denna risk drastiskt.

  Jens Gustafsson, 1 juni 2023
 • Juridik

  Varför måste det vara fem fåglar i flocken?

  Jag har försökt skyddsjaga lite svan under våren och tycker att det är konstigt att det måste vara fem fåglar i flocken. Varför är det så?
  Jonas

  Svar:

  Regeln kom till under den senaste revideringen av jakttiderna och var då främst till för tranor. Syftet med regeln för just tranor är att de fåglar som uppträder i grupper om tre eller fyra fåglar ofta består av föräldra- och ungfåglar, medan de större grupperna oftare består av endast ungfåglar. På det viset säkras syftet att inte ungfåglar blir lämnade om föräldrafåglar skjuts, vilket ju kan påverka bland annat flyttmönster.
  Tyvärr speglades det här resonemanget även hos andra arter där det inte är hållbart utan helt irrelevant, och numera finns den begränsningen för såväl gäss, sångsvan och ringduva. Vad gäller dessa arter skapar regeln enbart en osäkerhet vid jakten.
  Jägarnas Riksförbund har flera gånger lyft problemet. Dessvärre har vi inte fått några tydliga svar på våra frågor. Det är i dagsläget svårt att tolka hur en flock definieras, till exempel hur långt ifrån varandra fåglarna måste sitta, vilket ju skapar en enorm osäkerhet vid jakten. Förbundet arbetar alltså för att förändra den här regeln, en sådan begränsning ska bara finnas om det verkligen motiveras utifrån biologiska aspekter.
  Grunden är att skyddsjakt ska kunna nyttjas på ett enkelt sätt för att motverka skador, och då får inte orimliga och osäkra begränsningar finnas som begränsar jakten.

  Jens Gustafsson, 1 juni 2023
 • Juridik

  Får jag skjuta duvor åt bygghandeln?

  En bygghandel nära där jag bor, inom tätbebyggt område, har stora problem med duvor som förstör deras inventarier. De har bett mig att hjälpa dem genom att skjuta duvorna. Vad säger lagen om det? Behöver jag tillstånd av något slag?
  Daniel

  Svar:

  Om du ska lossa skott med eldvapen, till exempel kaliber .22LR, inom detaljplanerat område måste du söka skottlossningstillstånd från Polisen. Det första som du ska göra är alltså att kontrollera om området omfattas av detaljplan, vilket är sannolikt utifrån det som du beskriver.
  För duva finns dock möjlighet att använda luftvapen, enligt vissa strikta begränsningar. Skyddsjakt, i enlighet med det som du beskriver, sker med stöd av jaktförordningen bilaga 4 punkt 2: Tamduva (stadsduva) får jagas i en anläggning för att där förhindra skada eller annan olägenhet.
  Om vi då går vidare till Naturvårdsverkets föreskrifter, NFS 2002:18, finns två relevanta paragrafer:

  • § 20 anger att luftgevär med en minsta kaliber av 5,5 mm får användas vid skyddsjakt enligt §19 första stycket, om projektilen har en utgångshastighet av 180 meter per sekund och om den har konstruerats för att expandera/deformeras.
  • § 19 anger i sin tur att sådan skyddsjakt är den som gäller med stöd av jaktförordningen bilaga 4 efter bland annat stadsduva.

  Således krävs att luftgeväret har kaliber 5,5 mm och en utgångshastighet om minst 180 m/s, samt att du använder kulor som expanderar/deformeras (till exempel diaboler eller liknande, de smetas ju ut vid träff).

  Jens Gustafsson, 4 maj 2023