Juridik

Danska jägare i coronatider?

Vi arrenderar ut jakten på en av våra fastigheter till ett danskt sällskap. Nu är ju gränsen stängd för dem. Om det skulle bli långvarigt med stängda gränser funderar vi på hur vi ska göra med jakt-
arrendet samt beskattningen av viltstammarna. Ska jägarna som inte kan nyttja jakten ändå betala arrende? Hur kan jag då lösa exempelvis eventuell skyddsjakt?
Henrik M

Svar:

Vi har inga generella rekommendationer i denna situation. Om ni inte kan uppfylla er del av avtalet skulle det kunna hävas. Däremot kan man ju inte, som avtalspart, kräva omförhandling utan endast häva avtalet. För omförhandling krävs att bägge parter är ense om det.
Det går sannolikt att häva avtalet om endera parten vill, men grundläggande är ju att ena parten inte kan fullfölja sin del beroende på force majeure-
händelser. Även detta skulle ju, formellt, kunna bli ett skäl att säga upp avtalet. Det kan ju finnas en klausul i avtalet att skyddsjakt är möjligt från mark-
ägarens sida och i så fall kan du ju nyttja den.
Självklart är det bästa att göra en överenskommelse gällande både ersättning och möjlighet till skyddsjakt. Genom dialog och överenskommelser kan ni säkert hitta en väg framåt som alla är nöjda med och som kan göra att avtalet, efter coronan, löper på som tidigare.
Om ni inte kan komma överens får du undersöka i avtalet om det finns grund för att säga upp avtalet och sedan teckna det på nytt, antingen med samma jägare men med nya villkor, eller med nya jägare. En grund för uppsägning brukar stå mot slutet av avtalet, och kan vara olika utformad beroende på parternas vilja, men det brukar normalt stå något i stil med ”fullföljer ena parten inte sina förpliktelser kan avtalet omedelbart avslutas”.

Jens Gustafsson , 3 juni, 2020