Jakt

Får vi gå över grannens mark?

Vi har en diskussion med vår granne om hur man får ta sig ut till pass när man är tvungen att passera annans mark. Det är så kallad bonnmark med små limpor som går in i varandra och ingen av oss klarar av att ta oss ut till alla passen utan att någon gång behöva beträda den andres mark.
Finns det någon paragraf i jaktlagstiftningen som hanterar det här och hur ska den i så fall tolkas?
Anders

Svar:

Om det enda sättet att ta sig till sin jaktmark är att gå på annans mark får man göra det. Men då ska det inte finnas någon annan möjlighet, alltså att marken ligger insprängd i andra marker på ett sådant sätt att det till exempel inte går att köra bil dit.
Grundregeln är att man ska gå närmaste vägen till marken. Om det däremot är så att man vill gå över annans mark för att det är enklare, eller skapar bättre förutsättningar för jakten, så är det otillåtet utan jakträttshavarens tillstånd.
Det här regleras främst i jaktlagen § 35. Den har tolkats i omgångar, vilket har lett fram till den beskrivning som jag ger ovan.

Jens Gustafsson , 21 maj, 2024