Jakt

Får jag använda bilen för att passa om?

Nu när älgjakten drar i gång här i söder har jag funderat kring hur man använder bilen vid jakt. Det är inte ovanligt att när hunden har gått ur såten att man använder bilen för att passa om. Jag fick lära mig under jägarexamenskursen att man inte får använda bilen. Var går gränsen?
Elin

Svar:

Detta regleras i paragraf 31 i jaktlagen som säger:
”Jakt får inte ske från motordrivna fortskaffningsmedel. Sådana fortskaffningsmedel eller andra motordrivna anordningar får inte heller användas för att söka efter, spåra, förfölja eller genskjuta vilt, för att hindra vilt att undkomma eller för att avleda viltets uppmärksamhet från den som jagar.”
Att ta bilen för att passa om skulle sannolikt bedömas som att man genskjuter ett vilt och är därmed inte tillåtet. Det finns relativt många situationer som potentiellt skulle kunna rymmas inom denna paragraf och vara tveksamma. Man bör därför fundera över hur man använder bil eller andra motorfordon vid sin jakt.

Mikael Hultnäs , 23 september, 2021