Juridik

Får jag avliva en vargskadad älg?

Vilka regler finns om avlivning av vargskadat vilt? Får jag avliva till exempel en älg som jag påträffar? Får jag följa efter en älg som reser sig och avliva den? Jag har hört från länsstyrelsen att man inte får aktivt jaga en skadad älg. Är det sant? Hur rimmar det med att man ska avliva skadat vilt snarast och god djuretik?
Sture

Svar:

Regler för avlivning av skadat vilt återfinns i jaktförordningen § 40c. Den anger att om vilt anträffas i sådan belägenhet att det av djurskyddsskäl bör avlivas får detta ske, även om djuret är fredat eller om avlivning sker på annans mark.
Att djuret är fredat kan antingen innebära att det är ett djur utan jakttid, eller ett djur som får jagas men att årstiden eller tiden på dygnet är fel. Huruvida djuret, i ditt exempel en älg, är skadat av en varg eller på annat sätt regleras inte.
Däremot skrivs ju också i föreskriften att djuret måste ”anträffas”, vilket antyder att det måste ske av en slump. Huruvida man får följa efter ett djur som reser sig och flyr är alltså mer oklart, och mig veterligen finns inga rättsfall i frågan. Vid en domstolshantering av ett sådant ärende skulle det sannolikt vägas in flera olika aspekter, till exempel årstid, förföljandets längd, användande av hundar eller fordon och viltets skada, och därigenom skulle domstolen komma fram till en slutsats.
Oavsett vilket är det inte en fråga för länsstyrelsen utan för Polismyndigheten, och det är till Polismyndigheten som man ska anmäla om man avlivar ett vilt i enlighet med förordningen.

Jens Gustafsson , 30 mars, 2023