Juridik

Får jag avliva trafikskadat vilt?

Säg att jag kör bil och har med mig ett klass 1-vapen som jag har licens på. Jag har löst jaktkort, så allt legalt är det väl sörjt för. Längs vägen har en viltkollision inträffat och djuret är allvarligt skadad. Jag har inte jakträtt på denna mark. Får jag avliva det skadade djuret för att inte förlänga lidandet, eller gör jag mig då skyldig till ett jaktbrott?
Sten L

Svar:

Om du anträffar djuret av en slump, och alltså inte har varit ute och sökt efter det, har du rätt att avliva djuret med hänvisning till jaktförordningen § 40c. En sådan avlivning får ske även på annans mark och på icke-lovlig tid.
Du får däremot inte aktivt söka upp olycksplatsen och utföra avlivandet, det är bara personer som agerar på uppdrag av Polisen inom ramen för Nationella Viltolycksrådet som får göra det.
Tänk på att avlivning av djur på väg ställer stora krav på säkerhet och att du som avlivar djuret naturligtvis är ansvarig för ditt skott, även om själva avlivandet sker med lagligt stöd.

Jens Gustafsson , 13 april, 2023