Juridik

Får jag träna älgskytte med luftgevär på tomten?

Jag tänker öva älgskytte med luftgevär på min egen tomt utomhus i tättbebyggd område. Stigas målbana på 10 meters avstånd. Vad säger lagen om det? Kan jag förvänta mig att polisens insatsstyrka rycker ut?
Olle

Svar:

Det är fullt tillåtet att skjuta med luftgevär på din tomt, även inom detaljplanelagt område.
Svaret på frågan finns i ordningslagen 3 kap. 6 § och är lite underligt skrivet. Det står att ”Den som är under 18 år får inte utan tillstånd av Polismyndigheten inom område som omfattas av detaljplan utomhus använda luft- eller fjädervapen med vilka kulor, hagel eller andra projektiler kan skjutas ut. Detsamma gäller utanför sådant område, om inte vapnet används under uppsikt av någon som har fyllt 20 år.”
I det här fallet betyder det att det du beskriver är tillåtet, eftersom det inte specifikt är otillåtet enligt lagen.
Alldeles oavsett kan det ju vara klokt att samtala med de närmsta grannarna, för att undvika tråkiga missförstånd.

Jens Gustafsson , 11 april, 2022