Vapen

Får jaktledaren ta slutstycket?

I vårt jaktlag har man skrivit att jaktledaren får beslagta vital vapendel vid brott mot föreskrifterna. Jag har motsatt mig att jaktledaren kan göra det. Visitation och dylikt är väl en polissak? Vad säger lagen?
Håkan Bengtsson

Svar:

Lagen är tydlig i detta fall. Du är skyldig att själv ha ditt vapen (självklart då alla licenspliktiga delar) under uppsikt hela tiden (förutom vid förvaring av vapnet – då finns särskilda regler). Vidare är det tydligt att någon annan inte får inneha dina licenspliktiga delar, förutom när du särskilt gett tillstånd (till exempel vid utlåning av vapen under uppsikt eller med hjälp av intyg om lån av skjutvapen). Om du inte ger tillstånd till detta, och fyller i den blankett som krävs för utlåning utan uppsikt, begår alltså både du och den som tar den vitala vapendelen ett vapenbrott.
Alldeles oavsett är det inte möjligt för någon att beslagta saker. Det är, som du påpekar, en fråga för rättsvårdande myndigheter att ta något i beslag.

Jens Gustafsson , 4 maj, 2020