Jakt

Får levande skata användas som lockbete?

Jag har en kort och koncis fråga: Får man använda levande skata som lockbete i en fälla?
Sara

Svar:

Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om fångstmedel, NFS 2018:3, står följande att läsa i paragraf 36:
Utan hinder av vad som föreskrivs i 12a § första stycket jaktförordningen (1987:905) får fasan, rapphöna, gräsand, kråka, kaja, skata och tamduva (stadsduva) som fångats i enlighet med bestämmelserna i jaktförordningen, tillfälligt kvarhållas och förvaras i fångstredskap i syfte att locka och fånga frilevande fåglar av samma art.
Om fångsten inte avser andra skator, utan annan art, måste ett särskilt tillstånd meddelas från länsstyrelsen. Oavsett så ska lockfågeln ha väderskydd från ogynnsamma väderförhållanden, skydd från annat vilt såsom predatorer och tillgång till vatten och föda under tiden.
Svaret på frågan är alltså: Ja, man får använda en levande skata som lockbete i en fälla under vissa givna omständigheter.

Jens Gustafsson , 28 februari, 2024