Jakt

Får man använda avfångningshund?

Vilka regler gäller för så kallade avfångningshundar under jakt, alltså hundar som biter vilt. Får dessa hundar verkligen användas i Sverige?
Per-Olov

Svar:

Jag tycker att det är bra att du ställer den här frågan, så att det inte finns några tveksamheter kring vad som gäller vid användning av denna typ av hund (reglerna är inte rasbundna).
Vid jakt efter friskt och oskadat vilt är det aldrig tillåtet för en hund att bita i viltet eller på annat sätt utsätta det för onödigt lidande.
Användandet av så kallade avfångningshundar beskrivs i Naturvårdsverkets föreskrift NSF 2023:8 kap 7:
”6 § Trots 16 § första stycket lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter får hund lämpad för ändamålet användas för att stoppa eller avliva viltet. Detta är tillåtet om det behövs för att förkorta viltets lidande eller för att människor och egendom inte ska utsättas för fara.”
Det är viktigt att komma ihåg att den här typen av hund endast är tillåten att användas på skadat vilt och enbart då det kan anses förkorta lidandet för viltet på ett effektivare sätt, eller vara säkrare för människor och egendom än att använda sig av geväret.
Det kan alltså finnas tillfällen när det är tillåtet att använda avfångningshund, men det bör aldrig ses som ett första alternativ.

Jimmy Låås , 4 april, 2024