Jakt

Får man locka björn med doft?

Jag undrar om det är tillåtet att använda doftlockmedel på björnåtel?
Sebastian

Svar:

För att få jaga björn vid åtel krävs det att åteln uppfyller de krav som ställs på björnåtlar gällande till exempel avstånd till vägar, vandringsleder och hus. Vidare krävs det att länsstyrelsen i det aktuella länet har beslutat att tillåta jakt efter björn vid åtel. I länsstyrelsernas beslut framgår också detaljer kring vilket material som får användas vid åtlarna, till exempel är normalt spannmål eller slaktrester från vilt från samma eller angränsande kommun tillåtet. I flera länsstyrelsers beslut inför björnjakten 2019 kan man läsa att lockmedel/doftämnen endast får användas om de är syntetiska, det vill säga tillverkade av växtextrakt, eller om de är framställda i Sverige av material från svenska djur.
Givet att det doftlockmedel som du har tänkt använda fyller dessa kriterier är det tillåtet. Ett exempel på lockmedel som inte är tillåtet är hjort- eller älgurin som har importerats från utlandet. Det har diskuterats om det kan vara en källa till den sjukdom som har upptäckts hos vissa vilda hjortdjur i Norge och Sverige, Chronic Wasting Disease (CWD). CWD smittar bland annat genom urinen och finns kvar i förnan under en väldigt lång tid, varför det i allra högsta grad är olämpligt att sprida urin som kan bära med sig smittan i Sverige.

Jens Gustafsson , 1 juli, 2020