Jakt

Får vem som helst hålla jägarexamenskurser?

Jag gick en kurs för att ta jägarexamen hos en större utbildare i södra Sverige. Förutom att hela paketet med boende, mat och liknande var dåligt så var själva utbildningen katastrofal. Lektionerna var ostrukturerade och utbildaren nedlåtande mot oss elever när vi inte förstod, samtidigt som utbildaren gärna höjde sig själv till skyarna som om han vore jaktens centrum.
Utbildningen kostade mycket pengar och jag åkte därifrån besviken och utan jägarexamen.
Nu till min fråga: Hur kan en sådan person få utbilda flera hundra nya jägare varje år? Finns det inga regler för vem som får utbilda andra i ett så här viktigt ämne?
Anonym

Svar:

Jag beklagar den tråkiga starten som du har fått på din resa mot jägarexamen.
När det gäller jägarexamen finns det inga regler kring vem som får utbilda nya jägare, utan kraven är att eleven måste klara jägarexamensproven för att få sin jägarexamen. Provens innehåll och regler bestäms av Naturvårdsverket och jägarorganisationerna sköter examinationen.
Vi på Jägarnas Riksförbund tar fram studiematerial för utbildningar och/eller självstudier med målet att eleverna som läser materialet ska få de kunskaper som krävs för att klara det teoretiska provet i jägarexamen. Sedan tillhandahåller vi skjutbanor över hela landet för skytteträning inför de praktiska proven.
Eftersom det anses viktigt att jägarkunskap ska kunna gå i arv, samt att självstudier ska vara möjliga, finns det inga regler för hur själva utbildningen ska gå till.
Mitt bästa tips inför framtiden är att försöka hitta referenser/recensioner på de kurser som du vill gå inom jakten, för att försäkra dig om att du får en utbildning som motsvarar dina förväntningar.
Lycka till.

Jimmy Låås , 4 mars, 2024