Juridik

Får vi köra bort cyklister?

På vår mark har vi problem med mountainbikecyklister som stör jakten. Vi sätter upp skyltar om att jakt pågår, men det tar cyklisterna ingen hänsyn till. När vi försöker prata med dem blir de upprörda och börjar gasta om allemansrätten, men enligt den får ju inte jakt försvåras eller hindras. Vad kan vi göra?
Roine

Svar:

Att det jagas på ett ställe betyder inte att allemansrättsligt nyttjande av marken, till exempel bärplockning eller liknande, förhindras. Däremot är det förbjudet att medvetet hindra, försvåra eller störa jaktutövning. Här handlar det alltså om att bevisa att cyklisterna har till syfte att störa, vilket kan vara svårt. Om ni, å andra sidan, meddelar att jakt pågår och de ändå väljer att cykla kan man eventuellt hävda att de medvetet stör.
Om ni inte kommer någon vart med dialog är det enda alternativ som är kvar att kontakta polisen. Dokumentera gärna så långt som möjligt vad som händer, vad ni har gjort och vid vilka tillfällen som ni har bett dem cykla på annat håll och de har vägrat. Ju fler händelser och ju bättre bevisning ni själva kan bidra med desto bättre är det.
Om det är så att deras cyklande sker i terräng och de skadar marken som de cyklar på, genom att det skapas stigar eller så, kan ni även kontakta markägaren då allemansrättsligt nyttjande inte får skada fastigheter.

Jens Gustafsson , 28 oktober, 2022