Vapen

Finns det en ”ny klass 1”?

Jag hörde för ett tag sedan rykten om att det finns en ”ny klass 1” där 6,5:an skulle kunna vara klass 1, även med kopparammunition. Jag har tänkt ladda upp lite ammunition till älgjakten och undrar vad som gäller?
Bengt

Svar:

Det har arbetats med ett förslag på Naturvårdsverket där bestämmelserna om kulvikt och anslagsenergi för klass 1-ammunition kompletteras med bestämmelser i de fall kulan är blyfri. Förslaget är framtaget för att möjliggöra jakt efter klass 1-vilt även för den som vill använda blyfri ammunition, och förslaget är formulerat utifrån samma princip som övrig ammunition (det vill säga krav på minsta vikt för kulan och en lägsta anslagsenergi).
Det förslag som lämnats har remitterats som en del i ett mer omfattande föreskriftsarbete och behandlas nu inom Naturvårdsverket. JRF var positiva till förändringen. Så fort ett beslut fattas kommer vi naturligtvis informera om det via våra kanaler.

Jens Gustafsson , 10 mars, 2022