Juridik

Har JRF en mall för jaktkontrakt?

Jag undrar om Jägarnas Riksförbund har utkast till ett jaktkontrakt. Om ja, var hittar jag det?
Mats

Svar:

Ja, vi har tagit fram en gedigen avtalsmall för den som ska teckna ett jakträttsavtal. Mallen går att ladda ner här.
Tänk på att gå igenom alla punkter i kontraktet noga innan det skrivs på av båda parter. Det kan tyckas vara mycket information att ta in, men om det görs ordentligt från början minskar risken för att otydligheter och osämja uppstår. Jakträttsavtalet kan gynna såväl jägare som markägare.

Jens Gustafsson , 27 februari, 2024