Foto: Shutterstock
Jag läste nyligen att det var mycket bly i viltkött. Jag har familj med mindre barn och äter normalt ganska mycket viltkött. Men jag vill naturligtvis inte utsätta familjen för onödiga risker. Hur ska jag tänka?
Per Larsson
Svar

Livsmedelsverket släppte i slutet av augusti en rapport där man hade gjort en undersökning av färs från älg och vildsvin på några av landets vilthanteringsanläggningar. Det upptäcktes för höga halter av bly i 15 procent av proverna.
Livsmedelsverket har på sin webbplats råd för hur skottrensning ska gå till för att uppnå ett blyfritt kött. Dessa råd kan sammanfattas med att sårkanalen efter studsarkulan, plus tio centimeter opåverkat kött omkring, skärs bort. Rensa bort påverkat eller blodsprängt kött i vilt som är skjutet med blyhagel.
Verket vill även att blyfri ammunition används så långt det är möjligt.