Jakt

Hur bör jag formulera mig kring kulfång?

Jag ska för första gången vara jaktledare för en större drevjakt och sitter och försöker få ihop mitt säkerhets-PM inför jakten. Jag är dock lite osäker på hur jag ska formulera mig kring kulfång. Hur tänker ni kring det?
Per Lindahl

Svar:

Inför de jakter där jag är jaktledare brukar jag trycka på att kulfång ska ske i mark, alltså inte i skog. På det viset känner jag mig trygg i att deltagarna inte lossar skott mot till exempel skog eller vass, med en ökad skaderisk som följd.
Som jaktledare har man ju också en möjlighet, och till viss del skyldighet, att se till att de pass som används också är anpassade för att kunna lossa skott med säkert kulfång. I de fall det inte finns ska man informera skytten om att det finns tveksamheter eller förbjudna skjutriktningar.
Något som kan försvåra kulfång är hårt underlag, till exempel is, frusen mark, asfalt, hårt packad grusväg eller berghällar. Vid sådana exempel kommer kulan med mycket stor sannolikhet att studsa med en ökad olycksrisk som följd.

Jens Gustafsson , 1 november, 2021