Jakt

Hur får jag bort bävern?

Jag har fått problem med en bäver på min jaktmark. Den fäller träd och har även byggt en damm så att en väg börjar svämma över. Jag har varit ute några gånger under vintern utan att få syn på den. Har ni några tips hur jag ska göra för att få bort den?
Johan Andersson

Svar:

Bäverjakt under vintern kan vara klurigt. I takt med att våren kommer och dagarna blir längre brukar chansen att få skott på en bäver öka.
Att veta var bävern har sin hydda och sina för tillfället mest aktiva matplatser underlättar jakten avsevärt. På eftermiddagarna brukar jag föredra att avvakta vid någon av matplatserna.
Se till att ha rätt vind. Bävern är väldigt känslig för vittring. Vänta tills bävern är på land för att minska risken för skadskjutning när den är i vattnet.
På morgnarna brukar bävrarna återvända till hyddan en stund efter att det har ljusnat. Bävrarna brukar dock vara aktiva en bit in på morgonen också. Givet att vinden är rätt går det att vara lite rörlig och söka bävern runt matplatserna innan man sätter sig vid hyddan och avvaktar.
Men bävrar är ganska utpräglade ”personligheter”. Vissa bävrar simmar in i hyddan under vattnet. Andra kan sätta sig på hyddan och putsa sig en stund innan de går in. Ge dig ut och spana när det våras, så blir det säkert en skottchans på bäver till slut.

Jens Gustafsson , 3 mars, 2021