Hund

Hur får jag lajkan att jaga klokt?

Jag har en ung lajkatik som jag vill försöka göra rätt med från början. Min åtta-
åriga lajka kan jag inte jaga vildsvin med längre. Den tiken går direkt in och biter i svinen, oavsett storlek. Ett tag hade jag munkorg på henne, men nu får hon inte jaga längre. Hon är pensionerad och hos en annan ägare. Jag inser att jag gick för snabbt fram under injagningen av den hunden. Hur ska jag göra för att inte samma sak ska hända med unghunden?
Sasse

Svar:

Kanske får jag lite mothugg nu, men så här tänker jag:
Jag har alltför ofta sett entusiastiska hundförare som direkt efter det första tveksamma skällandet stormar in i tätningar för att så fort som möjligt skjuta vildsvin för unga hundar. Och då snackar vi om hundar som kan vara 10, 12 eller 14 månader unga. Det är, om du frågar mig, inte bra.
Det som händer är att den unga hunden får helt fel uppfattning om hur jakten bör (ska) gå till. Dessutom hinner inte unghunden lära sig särskilt mycket, om ens något, om hur viltet fungerar.
Jag har inte hört talas om att en rutinerad älghundsförare blixtrande snabbt kastar sig in för att så fort som möjligt skjuta den första älgen för en ung spets. Det är tvärtom: När unghunden drar i gång skallet tar hundföraren det väldigt, väldigt lugnt. Man backar undan för att lyssna på hur den oerfarna hunden långsamt skaffar sig rutin i närkontakt med det vilt som hunden ska jaga klokt i tio år eller mer framöver.
Mycket talar för att vi ska tänka på samma sätt när en ung, framtida vildsvinshund ska jagas in.
För vad händer i huvudet på unghunden när du så fort som möjligt kommer på det viset för att komma till skott på vildsvinet?
Jo, unghunden får enormt mycket stöd i ryggen när husse eller matte kommer stormande. Det ökar alla typer av skaderisker eftersom stödet ofta får den orutinerade hunden att gå in alldeles för nära viltet. Om det dessutom finns en inneboende skärpa i hunden, alltså om den har förmågan att bli förbannad och utagerande, så tar unghunden med sig den tveksamma erfarenheten till nästa gång som den har vildsvin framför sig. Det är inte alls bra. Unghunden tror, och lär sig, att jakten på vildsvin handlar om krig. Pang på, annars får man stryk, enkelt uttryckt.
Hur hundar fungerar mentalt är förstås mer komplicerat än så. Men för mig räcker allt detta för att kunna konstatera att vinsterna är stora om du tar det väldigt lugnt under injagningen. Ge din lajka chansen att lära sig jaga i en takt som matchar hundens mognad.

Peter Ekeström , 3 juni, 2020