Jag bor i ett hus på landet vid den mark där jag jagar. Nu ska jag köpa en lägenhet i Söderköping för att tillbringa lite mörka vinterdagar där. Jag räknar med att bo mest i huset på landet, men Skatteverkets och Postverkets regler gör att det blir förmånligare och enklare att skriva sig i lägenheten.
Då blir problemet vapenförvaringen. Jag har inte lust att förvara vapnen i lägenheten och transportera dem till varje jakttillfälle, med tanke på att jag då måste bära runt dem i stan till och från lägenheten. Polisen informerar under allmänna råd att vapnen bör förvaras där jag är folkbokförd (RFSP 2009:13 FAP 551-3). Har ni några tips?
Christer
Svar

Det finns möjlighet att söka tillstånd hos Polisen för förvaring på annan plats än den där man är folkbokförd. Däremot är Polisen, tyvärr, väldigt restriktiv med att bevilja sådana tillstånd (även om de helt klart har möjlighet att göra det). Det du beskriver är väldigt vanligt, och många upplever problem och otrygghet med detta, men i dagsläget finns det tyvärr inget annat att göra än att förvara vapnen där man är folkbokförd alternativt försöka få tillstånd från Polisen för förvaring på annan plats.